Теоретична підготовка

  • Home
  • Теоретична підготовка

Теоретичне навчання – це процес взаємодії викладача та учнів, спрямований на засвоєння останніми певних теоретичних знань та інтелектуальних  вмінь, які необхідні для здійснення майбутньої професійної трудової діяльності. І ось така взаємодія визначається низкою різноманітних взаємопов’язаних заходів: уроки теоретичного навчання, лабораторні та практичні роботи, позакласна робота з учнями тощо.

Безумовно, в училищі є навчальні плани з кожної професії, де виділено загальноосвітні предмети, дисципліни загальнопрофесійної підготовки. В плані училища наявний розділ «теоретична підготовка», де описана покрокова система реалізації заходів з теоретичного навчання.
Щорічно, на початку навчального року, в училищі проводяться діагностичні контрольні роботи з метою визначення рівня підготовки учнів І курсу з загальноосвітніх предметів, директорські контрольні роботи (за І семестр та річні), які дають можливість об’єктивно визначити рівень засвоєння учнями відповідних знань, формування вмінь та навичок.
В училищі працює вісім методичних комісій, які згідно плану проводять предметні декади, тижні, олімпіади тощо. Загалом педагогічні працівники систематично працюють над удосконаленням власного методичного рівня, шукають нові методи реалізації освітнього процесу, відходячи від шаблонних схем.

З метою підвищення навчальних досягнень учнів, розвитку їх вмінь та навичок, при кожному кабінеті були створені ініціативні групи, які складались з активних, здібних та обдарованих учнів з залученням тих, які мають низькі досягнення.

Звіти про підсумки навчання за І семестр 2023-24 навчального року

Звіти про підсумки навчання за 2022-2023 навчальний рік

Звіти про підсумки навчання за 2021-2022 навчальний рік

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o_4QmSOG7vCodneZYg8z9FXZJcNzWfzTxQ1IzFCdGsI/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17rvyMy7OfeNxyzpOcOr-yyfUVGWDbTXWjvsboj9VeTk/edit#gid=0

Звіти про підсумки навчання за І семестр 2021-2022 навчального року

https://docs.google.com/document/d/1Ea8BbhThoPcBbVRn1OyHftPS9lu9ceAeeMaQ0dNozNg/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-1EKjgi0bmm8n1yzVW-exFATmnBMP9MDlx0eJAECl4/edit#gid=768853254

Звіт про підсумки навчання за 2020-2021 навчальний рік

https://drive.google.com/file/d/1hBF3gSzFpcJhhIRWozf2CVfidf948bC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBF3gSzFpcJhhIRWozf2CVfidf948bC0/view?usp=sharing

ЗВІТИ ПРО ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xm8lcfrughxzioUAuXSMbWjzdQmmhK2W7ZKetKwnc1k/edit#gid=539909382
https://docs.google.com/document/d/11_kitF7V_idSUWlmLFkllRNnEJB_KNsLfILYrcJFHwM/edit