Професія “столяр будівельний, виробник художніх виробів з дерева”

 • Home
 • Професія “столяр будівельний, виробник художніх виробів з дерева”

Столяр будівельний

 Жодне будівництво не може обійтись без столяра. Від його уміння, професійних навиків, естетичного смаку залежить вигляд будинку чи приміщення. Столяр – багатопрофільна професія. Він виготовляє меблі (м’яку, корпусну, офісну), бере участь у будівництві: виготовленні і монтажі дверей і вікон, меблів, що вбудовуються, монтажі перегородок, врізанні замків, ручок, облицюванні стін дерев’яними панелями, а також виготовленні будь-яких виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів і ін. Предметом праці столяра є деревина — обробка, виготовленням виробів з неї та при необхідності їх монтаж на будівельних об’єктах.

У столярній справі приховані величезні можливості для винахідництва. Досвідчений столяр може виконувати роботу скляра; при виготовленні меблів працюють столяри-мебльовики; ремонт та виготовлення високохудожніх виробів із дерева виконують червонодеревники та реставратори. У столярній справі приховані величезні можливості для винахідництва, це багатопрофільна професія.

В процесі навчання майбутній столяр вивчає як здійснювати всі види обробки деревини:

 • пиляння, стругання, довбання, свердління;
 • розмічає та розкроює пиломатеріали;
 • вирізує заготовки;
 • оздоблює, ґрунтує, шпаклює, шліфує;
 • збирає і монтує столярні вироби;
 • здійснює лакування.

З поширенням індивідуального житлового будівництва зріс попит на оригінальні високоякісні столярні вироби і праця столяра стала більш творчою та відповідальною. Зважаючи на те, що серед всіх матеріалів, які використовуються у будівництві і промисловості, дерево є найпопулярнішим, необхідність у професії столяр актуальною та затребуваною на ринку праці.

Верстатник деревообробних верстатів

Сучасні досягнення у галузі деревообробки дають змогу виготовляти все нові і нові вироби з деревини. На сучасному етапі застосовуються нові верстати для обробки деревини та лінії по збиранню столярно-будівельних конструкцій, а для виконання цих робіт необхідні висококваліфіковані робітники за спеціальністю «Верстатник деревообробних верстатів».

Верстатники деревообробних верстатів виконують поздовжній та поперечний розкрій пиломатеріалів з деревини м’яких і твердолистяних порід на однопильних верстатах, випилюють деталі з деревини за розміткою на стрічкопиляльних верстатах, розкроюють деревину та заготовки під кутом та по шаблону на круглопиляльних верстатах; виконують свердління отворів у деталях на одношпиндельних свердлильних верстатах з механічною подачею; вибирають пази в деталях на свердлильно-пазувальних верстатах, налагоджують ці верстати. Виконують стругання в кут крайки та пласті брускових деталей на фугувальних та рейсмусових верстатах, фрезерувальні роботи на фрезерних верстатах. Виконують точіння деталей середньої складності.

Ефективність роботи верстатника деревообробних верстатів залежить не тільки від технічного і технологічного оснащення підприємства, але і від кваліфікації кадрів, які працюють на устаткуванні, від їх уміння підготовити до роботи верстат, своєчасно передбачити неполадки, які виникають при роботі устаткування, і вчасно їх ліквідувати. Верстатники працюють у сфері виробництва, будівництва, обслуговування, комунальному та сільському господарстві, приватному секторі. Представники даної професії затребувані при комплексній механізації і автоматизації технологічного процесу деревообробного виробництва, а також при впровадженні обладнання з програмним керуванням.

Робота верстатника, як правило, пов’язана з механічною обробкою деревини і перетворенням необробленої деревини в деталі та заготовки для столярних виробів. А столяр займається виготовленням та конструюванням дверей, вікон, арок, сходів та інших виробів з масиву деревини з можливим застосуванням фанерування, шпонування та ламінування. В умовах ринкової економіки та з розвитком деревообробної галузі в людей зросла потреба до комфорту, краси та якості виробів з деревини, а одноразово зросла потреба в кваліфікованих робітниках з професії Верстатник деревообробних верстатів.

Виробник художніх виробів з дерева
Загальна характеристика професії:

Виробник художніх виробів з дерева – людина, яка досконало володіє одним з видів народного декоративно – прикладного мистецтва – художньою обробкою дерева, що поєднує у собі творчі професії майстра-художника і майстра-виконавця різьби та розпису по дереву.

Загальні поняття

Соціально-економічне значення професії різьбяр по дереву та бересті важко переоцінити. Твори майстрів народного декоративного мистецтва привертають до себе величезну увагу. Вони широко експонуються в Україні і за кордоном, прикрашають різноманітні архітектурні ансамблі тощо. Народне мистецтво входить в нашу повсякденність не тільки через виставки, музеї, салони, а й через свою органічну сутність, розуміння світогляду, через ставлення до нового у предметних образах, орнаментах, розписах і пластиці, художніх ансамблях.

Адже декоративно-ужиткове мистецтво – це один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості.

В Україні існують чотири форми розвитку народної творчості. Перша охоплює народне мистецтво віддалених районів, замкнених у своєму етнографічному середовищі, яке пов’язане з національним та соціальним побутовими укладами.

Друга форма – творчість окремих народних майстрів, які перейняли від попередніх поколінь досвід та історичні традиції.

Третя форма – художній промисел, що стихійно розвивається на основі місцевої культурної традиції. Передумовою виникнення такого промислу може бути діяльність одного або двох початківців. Далі промисел поширюється на село, де вже розподіляються не тільки функції, а й місця збуту. Діяльність промислів спрямована на задоволення побуту ззовні.

Четверта форма – художній промисел на основі організованих майстерень з необхідним виробничим обладнанням. Сучасний майстер, володіючи широким естетичним кругозором, достатньою професійною підготовкою, інтерпретує традиції народного мистецтва. Він здатний розв’язувати творче завдання комплексно: сюжетно-тематичні зображення одночасно декоративні й технологічні, орнаменти та зображальні елементи створюють художню цілісність, роблять композицію насиченішою, виразнішою. Це підтвердили численні виставки художників-майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

Вищою формою виявлення художньої майстерності у декоративно-ужитковому мистецтві є образ. Тільки справжнім витворам мистецтва властивий цілісний художній образ. Для декоративно-ужиткового мистецтва характерна своя, специфічна форма художньої образності. Вона залежить від утилітарної функції та практичного призначення предмета. Крім цього, даному виду мистецтва властивий ще й принцип стильового підбору, що зумовлює певну рівновагу предметів, поєднання старих і нових форм, тобто створення ансамблю.

Ансамбль – це перший крок до створення відповідного образу. Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві – це образ певного устрою життя й відповідних йому почуттів і настроїв.

Характер роботи

Різьблення надає об‘єкту зображенню реалістичного, об‘ємно пластичного характеру, тобто наближує зображення до натури. Зображення розраховане на сприйняття при боковому освітленні, коли пластика вирізьблених форм завдяки світлотіні особливо гарно виявляється у тонових переходах і у місцях з‘єднання зображень і фону.
 Професійні знання та вміння:

Виробник художніх виробів з дерева повинен знати:

 • основи креслення;
 • основні теорії різання деревини;
 • основні фізико-механічні властивості деревини;
 • основи електротехніки;
 • основи різання дерева;
 • основи рисунка;
 • будову і принцип роботи станків, правила наладки, регулювання і догляду за ними;
 • інструменти для різьби і столярної обробки дерева та техніку їх використання і призначення;
 • правила гостріння і правлення інструментів;
 • породи і види деревини;
 • властивості клеїв, лаків;
 • всі прийоми різьблення, які застосовують у цій галузі;
 • техніку шліфування, полірування, лакування;
 • способи облицьовування;
 • правила побудови різноманітних орнаментів та розрахунки співвідношення декоративних елементів;
 • народні традиції у виготовленні виробів з дерева.

Виробник художніх виробів з дерева повинен вміти:

 • виготовляти з дерева художні вироби різної складності за власною композицією;
 • підбирати і готувати матеріал, визначати вологість матеріалу;
 • виконувати обробку поверхні виробу за допомогою барвників і допоміжних матеріалів;
 • складати деталі, облицьовувати і обклеювати їх, склеювати вузли з наступним торцюванням, підфуговуванням та іншою обробкою;
 • виконувати інтарсію усіх видів композицій з використанням більше двох сортів шпону;
 • виконувати обробку виробів різної складності;
 • реставрувати вироби;
 • комплектувати вироби в ансамблі за кольором, пропорціями, орнаментом, текстурою деревини;
 • виконувати всі види різьблення рисунків різної складності;
 • виготовляти і гострити інструменти.

Вимоги професії до робітника

Професія виробника художніх -виробів з дерева не висуває особливих вимог до загальноосвітнього рівня тих, хто хоче опанувати її. Однак для успішного оволодіння професією, потрібно мати навики у малюванні та кресленні, знати основи геометрії.

 Медичні обмеження

Медичними протипоказаннями є:

 • Захворювання опорно-рухового апарату з порушенням рухової функції;
 • Слабкий зір;
 • Дальтонізм;
 • Бронхіальна астма;
 • Хронічні захворювання серцево-судинної системи, центральної нервової системи та психіки;
 • Хронічний бронхіт;
 • Туберкульоз;
 • Слабкий слух;
 • Захворювання шкіри;
 • Ревматизм;
 • Захворювання, що супроводжуються втратою свідомості, непритомністю (епілепсія);
 • Протипоказана ця професія людям, схильним до алергійних, респіраторних захворювань.

 Професійне навчання, структура навчання

Різьбяр по дереву має бути постійно готовим до застосування у роботі нових технологій обробки деревини та виготовлення виробів, сучасних допоміжних матеріалів (пластмас, синтетичних смол, клеїв тощо), використання більш сучасного механізованого та електричного інструменту.

Водначас при модернізації обладнання та все ширшому застосуванні універсальних верстатів різьбяру по дереву необхідно бути готовим до опанування фаху верстатника.

Універсальність навичок та практичних знань з обробки деревини дають можливість різьбяру по дереву швидко адаптуватися до нових умов праці при зміні місця роботи (наприклад, при переході з меблевої фабрики на деревообробний комбінат).

Чим вищий рівень кваліфікації, тим складніші й відповідальніші роботи виконує майстер, більш складними інструментами.

При роботі в комплексній бригаді потрібно бути готовим освоювати суміжні професії, щоб працювати в режимі взаємозаміни.

Заробіток

Згідно з чинним законодавством оплата праці різьбяра може бути відрядна або погодинна. Вибір системи плати праці робить адміністрація підприємства або організації за згодою комітету профспілки. При погодинній оплаті робітник отримує заробіток не за виконану роботу, а за відпрацьовані години, за відрядною – оплачується виконана робота.

Доповненням до відрядної та погодинної систем оплати праці виступає преміальна оплата за договірними розцінками. Розмір заробітної плати різьбяра залежить від кваліфікації робітника. Висококваліфіковані робітники за роботу отримують значно більше, ніж малокваліфіковані. Такий порядок також стимулює різьбярів до підвищення власної кваліфікації та розряду.

Перспективи працевлаштування

Різьблення по дереву й до наших днів залишається одним з національних видів прикладного мистецтва народів нашої країни.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на підприємствах по виробництву художніх виробів.

При бажанні можна започаткувати власну справу з виготовлення власної продукції.

Майстер з різьби по дереву та бересті може реалізувати набуті професійні знання в:

 • художніх промислах, пов’язаних із різьбою по дереву та бересті;
 • меблевому виробництві як серійному, так і на замовлення;
 • художньо-декоративному оформленні інтер’єрів;
 • зонах санаторно-курортного відпочинку для оснащення і оформлення куточків відпочинку тощо