Перелік професій

  • Home
  • Перелік професій

Перелік професій для вступу до ВХПТУ № 5 м. Вінниця у 2022 році

Ліцензія АЕ № 458629 термін дії: безстроковий

№ з/п Код за державним класифікатором України Назва професії Ліцензований обсяг Обсяги прйому за державним та/або регіональним замовленням Обмеження професії за віком вступників, статтю та медичними показаннями
Вимоги до вступників Термін навчання
Освіта 2 ступінь рівень кваліфікації 3 ступінь рівень кваліфікації
На базі 9 класів
1 7124 столяр будівельний 30 25 9 класів 3 роки 4 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7331 виробник художнів виробів з дерева 3 розряд
2 7141 маляр 60 25 9 класів 3 роки 3 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7133 штукатур 4 розряд
7132 лицювальник-плиточник 3 розряд
3 7133 штукатур 60 25 9 класів 3 роки 3 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7132 лицювальник-плиточник 3 розряд
7129 монтажник систем утеплення будівель 3 розряд
4 7122 муляр 30 25 9 класів 3 роки 4 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7212 електрогазозварник 3 розряд
7331 виробник художніх виробів з металу 3 розряд
5 7136 монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 30 25 9 класів 3 роки 3 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7212 електрогазозварник 2 розряд
7331 виробник художніх виробів з металу 3 розряд
6* 5312 виконавець художньо-оформлювальних робіт 30 25 9 класів 3 роки 3 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7321 виробник художніх виробів з кераміки 3 розряд
На базі 11 класів
7 7122 муляр 30 25 11 класів 1,5 роки 3 розряд 0,5 року 5 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7112 електрогазозварник 3 розряд 5 розряд
8 7142 реставратор декоративно-художніх фарбувань 60 25 11 класів 1,5 роки 3 розряд 1,5 роки 5 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7141 маляр 4 розряд 5 розряд
9 7133 штукатур 30 25 11 класів 1,5 роки 3 розряд 0,5 року 4 розряд Вік по закінченню навчання не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження
7132 лицювальник-плиточник 4 розряд 5 розряд

*Прийом документів за професіями 5312 – виконавець художньо-оформлювальних робіт, 7321 – виробник художніх виробів з кераміки здійснюється згідно індивідуальних договорів на підготовку робітничих кадрів