Сторінка соціального педагога

 • Home
 • Сторінка соціального педагога

САЙТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості підлітка.

Соціальний педагог:

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
 • допомагає виявленню внутрішнього потенціалу, розкриттю здібностей підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
 • є посередником між освітнім закладом, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для успішного розвитку підлітків.
  Функції соціального педагога:
 1. Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
 2. Консультативна: рекомендації учням, батькам, педагогам, вихователям,
  молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.
 3. Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях
 4. Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.
 5. Соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.
 6. Організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання.
  Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:
  — формування гуманних відносин між учнями та педагогами;
  — охорона і захист прав та інтересів дітей;
  — вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;
  — вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів у підлітків;
  — створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;
  — організація та координація різних видів позанавчальної діяльності підлітків;
  — попередження конфліктів в учнівських колективах;
  — орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
  — профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;
  — взаємодія з педагогами, психологом, батьками або опікунами для надання допомоги учням.
  __ розвиток соціальних та комунікативних навичок.

За консультаціями звертайтесь за телефоном: 0687614741 (вайбер)

Шановні друзі! У нашому навчальному закладі функціонує скринька довіри, куди Ви можете анонімно повідомити  про проблему, яка Вас турбує.

Інформацію можна надсилати на електронну адресу uliavasak@gmail.com 

або заповнити Google форми

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу