Методична робота

  • Home
  • Методична робота

Відповідно до наказу МОН України «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» від 12.12.2000 р. №582 у 2021-2022 навчальному році в училищі проводилась методична робота, що спрямована на вирішення методичної проблеми «Формування ключових та професійних компетентностей шляхом застосування змішаної форми навчання».

У методичній діяльності училища враховано пріоритетні напрями оновлення змісту освіти у професійно-технічних навчальних закладах.
Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, направлена на вивчення передового досвіду та обмін досвідом, організацію освітньої діяльності, взаємозв’язок загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, самоосвітню діяльність, роботу щодо оновлення комплексно-методичного забезпечення, впровадження та використання інноваційних педагогічних і виробничих технологій, організацію змішаного навчання, розробку якісного контенту для навчання учнів у змішаному та дистанційному форматі, організацію наставництва, надання психолого-педагогічної допомоги, організацію та проведення конкурсів, конференції та позаурочних виховних заходів.
В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективна методична робота складається з педагогічних рад, роботи методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, педагогічних читань, конференцій, конкурсу педагогічної майстерності тощо. Впродовж І семестру 2022-2023 навчального року було проведено 7 педагогічних ради, де обговорювались питання про підсумки роботи педагогічного колективу за 2021-22 н.р. та завдання на 2022-23 н.р., аналіз стану викладання фізичної культури та захисту України, погодження правил прийому абітурієнтів у 2023 р. тощо.
Кожного понеділка в on-line режимі (у додатку meet) та, по можливості, офлайн проводились інструктивно-методичні наради, де розглядались питання: аналіз рівня навчальних досягнень учнів І курсу за результатами діагностичних контрольних робіт, про організацію виробничого навчання на виробництві та під час виробничої практики, результати перевірки якості та систематичності проведення консультацій та додаткових занять, моніторинг відвідуваності учнів І-ІІІ курсів on-line уроків та додаткових занять, успішність учнів під час дистанційного та змішаного формату навчання, розробку якісного контенту для навчання учнів при змішаному та дистанційному форматі навчання, аналіз стану ведення журналів теоретичного навчання, аналіз стану викладання та систему роботи викладачів української мови та літератури.
У зв’язку з проблемами сьогодення та з метою удосконалення знань викладачів та майстрів виробничого навчання щодо проблем емоційного відновлення учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, поглиблення роботи над реалізацією методичної проблеми училища, обміну ідеями самоосвітньої діяльності педагогічних працівників було проведено педагогічні читання «Проблеми емоційного відновлення учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану». Також було проведено щорічний конкурс педагогічної майстерності «Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися (В. О. Сухомлинський)», де педагогічні працівники училища представили методичний калейдоскоп своїх ідей та напрацювань за поточний навчальний рік.
Впродовж І семестру 2022-2023 н.р. було прийнято до друку шість статей педагогічних працівників до науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М.С. виступила на секції заступників з НМР на базі НМЦ ПТО з описом власного досвіду на тему: «Ефективність організації дистанційного та змішаного форматів навчання в освітньому процесі на прикладі ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Муравська Г.С. взяла участь у обласному онлайн-семінарі викладачів з української мови та літератури, який відбувся 27 жовтня на базі Навчально-методичного центру, де виступила з доповіддю «Принципи створення ефективного контенту на уроках української мови та літератури».
Майстри виробничого навчання Муравко О.О. та Афанасьєва Л.Г. підготували учнів групи №7 до участі в Всеукраїнському пленері гончарів та живописців «Вікенд у Ганжі» м. Іллінці (онлайн) в номінації «Живопис», де учні зайняли І, ІІ та ІІІ місця.
Майстер виробничого навчання Муравко О.О., викладач Кучеренко Ю.С. організували та провели виставку декоративно-ужиткового мистецтва робіт учнів та майстрів ВХПТУ №5 м.Вінниці у відділі художньої культури та мистецтв Вінницької ОУНБ та взяли участь в онлайн-конференції «Національне виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва.»
Ізевлін В.В. взяв участь в Всеукраїнському конкурсі «Планета ІТ», який проводив Інститут професійної освіти НАПН України та представив всій власний блог у номінації «Навчально-методичне забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки».
Слободянюк С.О. взяла участь в семінарі з предметів: біологія, хімія, географія, який проводив НМЦ ПТО у Вінницькій області і представила методичні рекомендації на тему: «Використання on-line сервісів на уроках хімії та біології в умовах дистанційної форми навчання».
В училищі працює вісім методичних комісій: реставраторів художньо-декоративних фарбувань, малярів (голова м/к Муравко О.О.), монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварників, виробників художніх виробів з металу (голова м/к Дремлюга С. О.), деревообробних та опоряджувальних робіт (голова м/к Бричанський А.О.), виконавців художньо-оформлювальних робіт, виробників художніх виробів з кераміки (голова м/к Кучеренко Ю.С.), суспільно-гуманітарних циклу (голова м/к Лірник Л. А.), природничо-математичних дисциплін (голова м/к Ніколіна С. М.), фізичної культури та захисту Вітчизни (голова м/к Ізевлін В. В.), керівників груп (голова м/к Марчук З. В.). Аналіз роботи методичних комісій показав, що навчально-методична робота проводилась на достатньому рівні, голови методичних комісій свої засідання проводили в додатку meet, або офлайн.
Згідно планування роботи методичних комісій проводились позакласні заходи в межах предметних та професійних декад в режимі онлайн та офлайн. Загалом у І семестрі було проведено 8 відкритих уроків теоретичного навчання, 4 майстер-класи з виробничого навчання.
Протягом І семестру 2022-2023 н.р. 6 викладачів, практичний психолог та соціальний педагог пройшли курси підвищення кваліфікації. Крім того, викладачі та майстри виробничого навчання активно проходили онлайн курси на різних освітніх платформах: EdEra, Prometheus, Академія цифрової освіти, Інститут модернізації змісті освіти та інші. Більша частина педагогічних працівників закладу проходили онлайн-навчання «Цифрові інструменти Google для освіти», яке проходило за підтримки Міністерства освіти і науки України.