Методична робота

  • Home
  • Методична робота

Відповідно до наказу МОН України «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» від 12.12.2000 р. №582 у І семестрі 2023-2024 навчального року в училищі проводилась методична робота, що спрямовувалась на вирішення методичної проблеми «Формування ключових та професійних компетентностей шляхом застосування змішаної форми навчання».
У методичній діяльності училища враховано пріоритетні напрями оновлення змісту освіти у професійно-технічних навчальних закладах.
Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, направлена на вивчення передового досвіду та обмін досвідом, організацію освітньої діяльності, взаємозв’язок загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, самоосвітню діяльність, роботу щодо оновлення комплексно-методичного забезпечення, впровадження та використання інноваційних педагогічних і виробничих технологій, організацію змішаного навчання, розробку якісного контенту для навчання учнів у змішаному та дистанційному форматі, організацію наставництва, надання психолого-педагогічної допомоги, організацію та проведення конкурсів, конференції та позаурочних виховних заходів.
В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективна методична робота складається з педагогічних рад, роботи методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, педагогічних читань, конференцій, конкурсу педагогічної майстерності тощо. Впродовж І семестру 2023-2024 навчального року було проведено 6 педагогічних рад, де обговорювались питання про підсумки роботи педагогічного колективу за 2022-23 н.р. та завдання на 2023-24 н.р., аналіз стану викладання природничо-математичних дисциплін та організація діяльності викладачів в дистанційному форматі в умовах воєнного стану, про створення сучасного безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу в училищі, аналіз профорієнтаційної роботи впродовж І семестру 2023-14 н.р. та завдання на ІІ семестр 2023-24 н.р. Кожного понеділка проводились інструктивно-методичні наради, де розглядались питання: аналіз рівня навчальних досягнень учнів І курсу за результатами діагностичних контрольних робіт, про організацію виробничого навчання на виробництві та під час виробничої практики, результати перевірки якості та систематичності проведення консультацій та додаткових занять, аналіз успішність учнів, аналіз стану ведення журналів теоретичного навчання, аналіз стану викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.
У зв’язку з проблемами сьогодення та з метою удосконалення знань викладачів та майстрів виробничого навчання щодо проблем емоційного відновлення учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, поглиблення роботи над реалізацією методичної проблеми училища, обміну ідеями самоосвітньої діяльності педагогічних працівників було проведено педагогічні читання «Ментальне здоров’я суб’єктів освітньої діяльності: сучасні виклики та шляхи їх подолання». Також було проведено щорічний конкурс педагогічної майстерності «Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися (В. О. Сухомлинський)», де педагогічні працівники училища представили методичний калейдоскоп своїх ідей та напрацювань за поточний навчальний рік.
Впродовж І семестру 2023-2024 н.р. було прийнято до друку одну статтю до науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини» (автор Бричанський А. О.).
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М.С. виступила на секції заступників з НМР на базі НМЦ ПТО з описом власного досвіду на тему: «Організація діяльності викладачів щодо забезпечення якісного відпрацювання програм в умовах воєнного стану».
Майстри в/н Шимко М. В. та Павлусенко С. О. взяли участь у V Всеукраїнській навчально-практичній конференції для викладачів та майстрів в/н за професією «Інновації в сантехнічній освіті» (30.11.23 та 01.12.2023, м. Київ).
Викладач Дремлюга С. О. та майстер в/н Стешин Є. В. взяли участь в Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи» (м. Умань) з виступом на тему: «Формування soft skills у майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти».
Викладач Кучеренко Ю. С. та майстер в/н Муравко О. О. взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» та виступили з доповіддю: «Графіка – сучасна техніка образотворчого мистецтва та її вплив на розвиток творчої особистості учнівської молоді» (12.10.-13.10.2023).
Викладач іноземної мови Поліщук О. В. підготувала ученицю групи №7 (І курс) Шевчук Л., яка подала роботу (презентація та відеофрагмент) на тему «Privileges of being Ukrainian» для участі у всеукраїнському челенджі «Я пишаюсь, що я українець» / «I’m proud of being Ukrainian» (НМЦ ПТО у Сумській області).
Викладач інформатики та біології Тименюк Д. В. взяв участь в обласному конкурсі «Електронне портфоліо як інструмент педагогічного маркетингу сучасного педагога» серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у Вінницькій області та отримав сертифікат учасника.
Викладач української мови та літератури Муравська Г. С. підготувала учня групи №28 (ІІІ курс) Сніжка А. до участі в конкурсі есе «Моя Україна», який став фіналістом цього конкурсу.
Викладач української мови та літератури Муравська Г. С. підготувала ученицю групи №7 (І курс) Шевчук О. до участі в ХІV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді.
Викладач української мови та літератури Муравська Г. С. підготувала ученицю групи №28 (ІІІ курс) Сніжка А. до участі у ХХІV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.
В училищі працює вісім методичних комісій: реставраторів художньо-декоративних фарбувань, малярів (голова м/к Муравко О.О.), монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварників, виробників художніх виробів з металу (голова м/к Дремлюга С. О.), деревообробних та опоряджувальних робіт (голова м/к Лановий О. В.), виконавців художньо-оформлювальних робіт, виробників художніх виробів з кераміки (голова м/к Кучеренко Ю.С.), суспільно-гуманітарних циклу (голова м/к Лірник Л. А.), природничо-математичних дисциплін (голова м/к Ніколіна С. М.), фізичної культури та захисту України (голова м/к Ізевлін В. В.), керівників груп (голова м/к Марчук З. В.). Аналіз роботи методичних комісій показав, що навчально-методична робота проводилась на достатньому рівні, голови методичних комісій свої засідання проводили в додатку meet, або офлайн.
Згідно планування роботи методичних комісій проводились позакласні заходи в межах предметних та професійних декад в режимі онлайн та офлайн. У І семестрі проведено декади фізичної культури та захисту України (голова м/к Ізевлін В. В.), керівників груп (голова м/к Марчук З. В.), декада з професії «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» (голова м/к Муравко О. О.), з деревообробних та опоряджувальних професій (голова м/к Лановий О. В.), а також тиждень безпеки дорожнього руху (відповідальний Ізевлін В. В.) та основ правових знань (відповідальна Лірник Л. А.). Загалом у І семестрі було проведено 8 відкритих уроків теоретичного навчання, 4 майстер-класи з виробничого навчання.
Протягом І семестру 2023-2024 н.р. 3 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації. Крім того, викладачі та майстри виробничого навчання активно проходили онлайн курси на різних освітніх платформах: EdEra, Prometheus, Академія цифрової освіти, Інститут модернізації змісті освіти та інші.
Загальний якісний показник за рівнем навчальних досягнень учнів становить 39%. Серед груп, що навчаються на основі базової середньої освіти – 25% та на базі повної загальної середньої освіти – 83%.