Методична робота

  • Home
  • Методична робота

Відповідно до наказу МОН України «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» від 12.12.2000 р. №582 у 2022-2023 навчальному році в училищі проводилась методична робота, що спрямовувалась на вирішення методичної проблеми «Формування ключових та професійних компетентностей шляхом застосування змішаної форми навчання».
У методичній діяльності училища враховано пріоритетні напрями оновлення змісту освіти у професійно-технічних навчальних закладах.
Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, направлена на вивчення передового досвіду та обмін досвідом, організацію освітньої діяльності, взаємозв’язок загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, самоосвітню діяльність, роботу щодо оновлення комплексно-методичного забезпечення, впровадження та використання інноваційних педагогічних і виробничих технологій, організацію змішаного навчання, розробку якісного контенту для навчання учнів у змішаному та дистанційному форматі, організацію наставництва, надання психолого-педагогічної допомоги, організацію та проведення конкурсів, конференції та позаурочних виховних заходів.
В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективна методична робота складається з педагогічних рад, роботи методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, педагогічних читань, конференцій, конкурсу педагогічної майстерності тощо. Впродовж 2022-2023 навчального року було проведено 9 педагогічних ради, де обговорювались питання про підсумки роботи педагогічного колективу за 2021-22 н.р. та завдання на 2022-23 н.р., аналіз стану викладання фізичної культури та захисту України, погодження правил прийому абітурієнтів у 2023 р. тощо.
Кожного понеділка в on-line режимі (у додатку meet) та, по можливості, офлайн проводились інструктивно-методичні наради, де розглядались питання: аналіз рівня навчальних досягнень учнів І курсу за результатами діагностичних контрольних робіт, про організацію виробничого навчання на виробництві та під час виробничої практики, результати перевірки якості та систематичності проведення консультацій та додаткових занять, моніторинг відвідуваності учнів І-ІІІ курсів on-line уроків та додаткових занять, успішність учнів під час дистанційного та змішаного формату навчання, розробку якісного контенту для навчання учнів при змішаному та дистанційному форматі навчання, аналіз стану ведення журналів теоретичного навчання, аналіз стану викладання та систему роботи викладачів української мови та літератури.
У зв’язку з проблемами сьогодення та з метою удосконалення знань викладачів та майстрів виробничого навчання щодо проблем емоційного відновлення учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, поглиблення роботи над реалізацією методичної проблеми училища, обміну ідеями самоосвітньої діяльності педагогічних працівників було проведено педагогічні читання «Проблеми емоційного відновлення учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану». Також було проведено щорічний конкурс педагогічної майстерності «Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися (В. О. Сухомлинський)», де педагогічні працівники училища представили методичний калейдоскоп своїх ідей та напрацювань за поточний навчальний рік.
ВХПТУ №5 м. Вінниця взяло участь у конкурсі на отримання грантів для ЗП(ПТ)О за темою «Розробка та застосування інформаційних та інноваційних технологій в управлінську діяльність в освітній процес та науково-пошукову роботу», де заступник директора з НМР представила проєкт «Інтерактивний хаб розвитку кар‘єри «Будуємо майбутнє разом».
Впродовж 2022-2023 н.р. було прийнято до друку вісім статей педагогічних працівників до науково-методичного збірника «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М.С. виступила на секції заступників з НМР на базі НМЦ ПТО з описом власного досвіду на тему: «Ефективність організації дистанційного та змішаного форматів навчання в освітньому процесі на прикладі ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М.С. виступила на секції заступників з НМР на базі НМЦ ПТО з описом власного досвіду на тему: «Ефективність організації дистанційного та змішаного форматів навчання в освітньому процесі на прикладі ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М. С. взяла участь в обласному вебінарі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій будівельного напряму «Втілення в ЗП(ПТ)О європейських практик організації освітнього процесу – запорука підвищення якості та результативності професійної підготовки» й представила виступ на тему: «Інноваційні підходи у впровадженні міжнародного співробітництва в процесі підготовки кваліфікованих робітників у ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М. С. взяла участь у всеукраїнському вебінарі на тему: «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти – вимога сьогодення» та представила доповідь з теми: «Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти на прикладі ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М. С. взяла участь у всеукраїнському вебінарі «Підвищення престижності робітничої професії шляхом удосконалення методики організації та проведення профорієнтаційної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та виступила з темою: «Особливості проведення професійної орієнтації та агітації в умовах воєнного стану (на прикладі Вищого художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці).
Заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М. С. взяла участь у всеукраїнському вебінарі на тему «Профорієнтація у період воєнного стану» з виступом на тему: «Ефективні методи проведення професійної орієнтації та популяризації професій будівельного та художнього профілю на прикладі ВХПТУ №5 м. Вінниці».
Методист з теоретичної підготовки Ковальчук Н. В. взяла участь в обласному конкурсі «Навчання у новому форматі» з номінації методичні рекомендації на тему: «Використання формувального оцінювання здобувачів освіти» серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та посіла І місце.
Муравська Г.С. взяла участь у обласному онлайн-семінарі викладачів з української мови та літератури на базі НМЦ ПТО у Вінницькій області, де виступила з доповіддю «Принципи створення ефективного контенту на уроках української мови та літератури».
Викладач Муравська Г. С. підготувала учня групи №28 (ІІ курс) Сніжка А. та викладач історії України підготувала ученицю групи №7 (ІІІ курс) Горобець Христину до участі у відбірковому етапі ХХІІ конкурсу учнівської творчості в 2022/23 навчальному році серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О, де всі були відмічені за участь та нагороджені подяками НМЦ ПТО у Вінницькій області.
Муравська Г. С. підготувала до участі в ІІІ етапі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 2022-2023 навчальному році учня, групи №28 (ІІ курс) Сніжка А., якій одержав диплом ІІІ ступеня.
Викладач зарубіжної літератури Марчук З. В. взяла участь в обласному семінарі викладачів зарубіжної літератури та виступила з доповіддю на тему: «Створення відеоконтенту в хмарному середовищі CANVA та його застосування на уроках зарубіжної літератури».
Викладач зарубіжної літератури Марчук З. В. підготувала учнів групи №7 (Рибалкіну А. та Шепітко І.) до участі в обласному конкурсі на кращий буктрейлер «Живі сторінки моєї книги» серед ЗП(ПТ)О, де їх робота «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» була відмічена у номінації «Оригінальність оформлення».
Викладач географії Пилявець М. С. взяла участь в обласному конкурсі серед викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на кращі розробки уроків у формі змішаного навчання із загальноосвітніх предметів: «Біологія і екологія», «Хімія» та «Географія», представила урок на тему: «ЄГИПЕТ. Місце країни у світі та регіоні. Модель економічного розвитку, що визначає місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Сектори економіки. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки» та посіла ІІІ місце.
Майстри виробничого навчання Муравко О.О. та Афанасьєва Л.Г. підготували учнів групи №7 до участі в Всеукраїнському пленері гончарів та живописців «Вікенд у Ганжі» м. Іллінці (онлайн) в номінації «Живопис», де учні зайняли І, ІІ та ІІІ місця.
Майстер виробничого навчання Муравко О.О., викладач Кучеренко Ю.С. організували та провели виставку декоративно-ужиткового мистецтва робіт учнів та майстрів ВХПТУ №5 м.Вінниці у відділі художньої культури та мистецтв Вінницької ОУНБ та взяли участь в онлайн-конференції «Національне виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва».
Майстер виробничого навчання Муравко О. О. взяла участь у всеукраїнському методичному фестивалі «Творчий викладач – обдарований учень» та виступила з темою: «Твори! Світи! Перемагай!» (з досвіду професійно-практичної підготовки з професії «виконавець художньо-оформлювальних робіт»).
Ізевлін В.В. взяв участь в Всеукраїнському конкурсі «Планета ІТ», який проводив Інститут професійної освіти НАПН України та представив всій власний блог у номінації «Навчально-методичне забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки».
Слободянюк С.О. взяла участь в семінарі з предметів: біологія, хімія, географія, який проводив НМЦ ПТО у Вінницькій області і представила методичні рекомендації на тему: «Використання on-line сервісів на уроках хімії та біології в умовах дистанційної форми навчання».
Викладач предмета «технологія монтажу санітарно-технічних систем і устаткування» Дремлюга С. О. та майстер виробничого навчання з професії «муляр» Панченко Б. С. взяли участь в ІV Всеукраїнській Конференції «Інновації в сантехнічній освіті», м. Київ, 27-28 квітня 2023 року на базі ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» в межах проєкту EdUp» публічно приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в України.
Майстер виробничого навчання з професії «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» Шимко М. В. взяв участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання «Інсталфест» та посів 11-те місце.
Педагогічні працівники Дремлюга С. О. та Шимко М.В., Павлусенко С. О. підготували учнів на конкурс фахової майстерності серед ЗП(ПТ)О з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», який проводився у рамках реалізації проєкту EdUp, перемогу здобув учень групи №23 (І курс) Кожушний П.
В училищі працює вісім методичних комісій: реставраторів художньо-декоративних фарбувань, малярів (голова м/к Муравко О.О.), монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварників, виробників художніх виробів з металу (голова м/к Дремлюга С. О.), деревообробних та опоряджувальних робіт (голова м/к Бричанський А.О.), виконавців художньо-оформлювальних робіт, виробників художніх виробів з кераміки (голова м/к Кучеренко Ю.С.), суспільно-гуманітарних циклу (голова м/к Лірник Л. А.), природничо-математичних дисциплін (голова м/к Ніколіна С. М.), фізичної культури та захисту Вітчизни (голова м/к Ізевлін В. В.), керівників груп (голова м/к Марчук З. В.). Аналіз роботи методичних комісій показав, що навчально-методична робота проводилась на достатньому рівні, голови методичних комісій свої засідання проводили в додатку meet, або офлайн.
Згідно планування роботи методичних комісій проводились позакласні заходи в межах предметних та професійних декад, тиждень професійної освіти в режимі онлайн та офлайн.
Загалом за 2023-2023 н.р. було проведено 26 відкритих уроків.
Протягом 2022-2023 н.р. 6 викладачів, практичний психолог та соціальний педагог пройшли курси підвищення кваліфікації. Крім того, викладачі та майстри виробничого навчання активно проходили онлайн курси на різних освітніх платформах: EdEra, Prometheus, Академія цифрової освіти, Інститут модернізації змісті освіти та інші. Більша частина педагогічних працівників закладу проходили онлайн-навчання «Цифрові інструменти Google для освіти», яке проходило за підтримки Міністерства освіти і науки України.

одило за підтримки Міністерства освіти і науки України.