Фаховий молодший бакалавр

  • Home
  • Фаховий молодший бакалавр

ВІДОМОСТІ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Голова методичної (циклової) комісії фахової передвищої освіти з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у 2022-23 навчальному році – Бондар Альона Василівна.
Викладачі та перелік дисциплін, які вони викладають протягом 2021-23 р.:
Бондар А. В. – будівельні конструкції, бдівельна механіка, основи розрахунку будівельних конструкцій,технологія і організація будівельного виробництва, архітектура будівель і споруд,експлуатація будівель і споруд, реконструкція будівель і споруд
Дремлюга С. О. – санітарно-ехнічне обладнання будівель
Ніколіна С. М.-фізика, електротехніка в будівництві
Слободянюк С. О. – хімія
Лірник Л. А.- основи правознавства, історія України
Марчук З. В.- основи філософських знань (філософія і релігієзнавство), культурологія, соціологія
Цопа С. Г.- українська мова (за професійним спрямуванням)
Поліщук О. В. – іноземна мова
Білявський О. Б.-охорона праці, безпека життєдіяльності
Ніколін Д. І. – енергозбереження будівництві
Бричанський А. О.-опір матеріалів, інженерна геодезія
Низькошапка О. А.-основи екології
Лєбєдєв О. П. – фізичне виховання
Пеньковий А. М. – економічна теорія
Рябова Є. Т. – вища математика
Поліщук В. А. – інформатика та основи комп’ютерних технологій
Лемешев М. С. – інженерне креслення, будівельне матеріалознавство. теоретична механіка, метрологія і стандартизація
Лановий О. В. – економіка будівництва