Перемога в конкурсі грантів

За визначеною тематикою Грантів для навчальних закладів області «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах» училище посіло II місце з проектом на тему «Створення освітнього кластеру 3D моделювання виробів з кераміки, деревини та металу».

Діяльність кластеру розвитку освіти і креативності з 3D моделювання виробів з деревини, металу, кераміки сприятиме поглибленню професійної підготовки учнів та її якісному оновленню, розширенню їх світогляду та розвитку креативності при використанні  оновленої матеріально-технічної бази училища, досвіду роботи в організації професійної підготовки педагогічних кадрів, розширенні співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами. ВХПТУ №5 м. Вінниці має можливості для здійснення таких видів діяльності, оскільки кваліфікація педагогічних кадрів дозволяє розвивати інноваційні, телекомунікаційні та інформаційні технології в художньому напрямі, є досвід співпраці з зарубіжними партнерами, роботодавцями та в створенні навчально-практичних центрів.