Неділя, 18.03.2018, 13:26
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниця
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [59]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:
Головна » 2009 » Серпень » 28 » Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ
Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ
13:59
Проект

Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів

 Типова базисна структура  навчальних  планів  для  підготовки кваліфікованих   робітників   у   професійно-технічних  навчальних закладах (ПТНЗ)   складена   відповідно   до    Законів    України «Про освіту ,   «Про   професійно-технічну   освіту»,   «Про  загальну середню освіту»,  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  з питань професійно-технічної  освіти»,  Державного   стандарту професійно-технічної  освіти,  затвердженого      постановою    Кабінету Міністрів України      від 17.08.2002 року № 1135, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 « Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2007 р. № 620), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66  «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2004 р. № 295 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення   про   організацію   навчально-виробничого   процесу  в професійно-технічних навчальних закладах».
Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» тривалість навчального року не повинна перевищувати 40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні. При терміну навчання 0,5 року навчальний час складає 24 тижні без урахування 1 тижня на святкові дні і без встановлення канікул. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 академічних годин при денному навантаженні учня (слухача), не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 академічних годин виробничого навчання. Під  час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів(слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
У професійно-технічних навчальних закладах розподіл навчального часу з природ¬ничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін здійснюється на рівні стан¬дарту типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 5).  
Розподіл годин типової базової структури в частині загальноосвітньої підготовки передбачає: суспільно-гуманітарну підготовку в обсязі – 1085 годин; природничо-математичну підготовку – 945 годин.
Програми із   загальноосвітніх   предметів повністю відповідають змісту програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Ці програми розміщені на відповідному сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua та на веб-порталі «Професійно-технічна освіта в Україні» www.proftekosvita.org.ua.
У Типовій базовій структурі передбачено загальну кількість годин на загальнопрофесійну та професійно-теоретичну підготовку. При розробці робочих навчальних планів розподіл годин окремо на загальнопрофесійну та професійно-теоретичну підготовку і предмети, введені до них, проводиться в межах загальної кількості, передбаченої на ці предмети, з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики з конкретної професії.
Складовими професійної підготовки учнів у ПТНЗ є загальнопрофесійна, професійно-теоретична та професійно-практична підготовки.
До загальнопрофесійної підготовки віднесено:
•    «Основи правових знань» .
•    «Основи галузевої економіки і підприємництва».
•    «Інформаційні технології».
•    «Правила дорожнього руху» та інші.
Професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних предметів, які є основним джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. До неї належать такі предмети, як «Спеціальна технологія», «Охорона праці» або профільовані предмети: «Матеріалознавство», «Технічне і будівельне креслення», «Електротехніка з основами промислової електроніки» та інші з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з конкретної професії.
Визначення часу на вивчення предметів залежить від їх кількості, обсягу знань, необхідних робітникам конкретної професії, визначеного кваліфікаційного рівня:
а)    для професій, на які затверджені або проходять апробацію державні стандарти ПТО – в обсязі згідно вимогам ДСПТО ;
б)    для професій, стандарти з яких не затверджені, у Типовій базисній структурі передбачено загальну кількість годин на загальнопрофесійну та професійно-теоретичну підготовку.
Професійно-практична підготовка передбачає:
– виробниче навчання у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях, навчальних господарствах та безпосередньо на робочих місцях підприємств;
– виробничу практику на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг.
Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого курсу, паралельно з іншими видами підготовки та вивченням загальноосвітніх предметів, які надають повну загальну середню освіту. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, які одержані в процесі теоретичного та практичного навчання, наприкінці певного курсу навчання проводиться виробнича практика на підприємстві (на одержання кваліфікаційного розряду).
На предмети, що вільно обираються, відведено 45 годин (наказ МОН від 13.04.2004 № 295). Предмети та курси за вибором визначаються навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. Зазначений перелік таких предметів визначається з урахуванням профілю підготовки.
Порядок реалізації базової структури навчальний заклад визначає самостійно шляхом перерозподілу часу між навчальними семестрами. Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.
Форми і методи поточного та тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів визначають викладачі та майстри виробничого навчання.
Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів та Державна кваліфікаційна атестація проводиться в терміни, передбачені робочими навчальними планами відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.12.2000 р. N 588, та наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».
Типова базисна структура включає наступні розділи:
1. Суспільно-гуманітарна підготовка.
2. Природничо-математична підготовка.
3. Фізична культура і здоров'я.
4. Захист Вітчизни.    
5. Загальнопрофесійна підготовка.
6. Професійно-теоретична підготовка.
7. Професійно-практична підготовка.
    7.1 Виробниче навчання
    7.2 Виробнича практика
8. Предмети, що вільно обираються.
9. Державна підсумкова атестація .
10. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при  продовженні навчання).
11. Консультації
12.Загальний обсяг навчального часу (без п. 11).
Примітки:
* Предмет «Фізична культура і здоров’я»  є обов’язковим  в кількості 2 годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин на предмет залежить від кількості тижнів на теоретичне навчання.
** Предмет "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі "Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.

Примітки:
* Предмет «Фізична культура і здоров’я»  є обов’язковим  в кількості 2 годин в тиждень під
 час теоретичного навчання. Кількість годин на предмет залежить від  кількості тижнів на
 теоретичне навчання.
** Предмет "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі "Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.

Примітки:
* Предмет «Фізична культура і здоров’я»  є обов’язковим  в кількості 2 годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин на предмет залежить від кількості тижнів на теоретичне навчання.
** Предмет "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі "Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.Директор Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти                                                                                                        О.А. Удод


Зауваження та пропозиції до проекту можна надіслати на адресу dpto@mon.gov.ua

Джерело: www.proftekhosvita.org.ua


Переглядів: 9141 | Додав: teamwest | Теги: планів, структура, Типова, робітників, кваліфікованих, навчальних, підготовки, ПТНЗ, базисна | Рейтинг: 4.5/2 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 693
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2018Використовуються технології uCoz