Неділя, 05.07.2020, 03:18
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [63]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

Програма розвитку

Вищого художнього професійно-технічного

училища №5 м. Вінниці

на 2018-2023 роки 

 

Загальні положення

   Програма розвитку вищого художнього професійно – технічного училища №5 м. Вінниці (далі – Програма) спрямована на створення належних умов для якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих професій різних категорій населення згідно з пріоритетами регіональної соціально-економічної політики, формування творчої, духовно багатої особистості.

   Провідна мета Програми – адаптація навчально-виробничого процесу до сучасних умов виробництва, збереження, розвиток та вдосконалення традицій, багаторічних напрацювань попередніх працівників та співробітників навчального закладу.

 

Пріоритетні завдання Програми

1. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог регіонального ринку праці.

2. Покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу.

3. Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів в училищі.

4. Підвищення професійної компетенції педагогічних працівників.

5. Покращення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, умов праці та відпочинку учасників навчально-виробничого процесу.

6. Підвищення ефективності виховної роботи в училищі та розвиток учнівського самоврядування.

7. Забезпечення гендерної та соціальної рівності.

8. Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді та їх батьків щодо вибору майбутньої професії та виконання плану регіонального замовлення.

9. Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення навчально-виховного процесу в училищі.

10. Удосконалення системи управління та контролю за навчально-виховним процесом.

11. Забезпечення стабільного багатоканального фінансування училища.

 

 

Основні заходи щодо реалізації Програми

     1. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до   регіонального ринку праці

1.1. Організація ефективного перебігу освітнього процесу. Систематичне оновлення змісту освіти, навчальних програм, навчально-методичного забезпечення з метою швидкісного впровадження в навчальний процес сучасних технологій, нових матеріалів та інструментів.

1.2. Створення навчально-практичного центру з професії «столяр будівельний».

1.3. Впровадження та участь у розробці, адаптації державних стандартів професійно-технічної освіти.

1.4. Залучення роботодавців до розробки і узгодження навчальних планів і програм.

1.5. Розробка і погодження різнотермінових навчальних планів відповідно до Типової базисної структури і ДСПТО.

1.6. Перегляд складу інтегрованих професій з метою підготовки робітників більш високої кваліфікації та впровадження професій нового покоління.

1.7. Вдосконалення системи роботи з обдарованими та невстигаючими учнями.

1.8. Впровадження передового педагогічного досвіду, ефективних інноваційних та інтерактивних технологій у навчально-виховний процес, створення електронних підручників, посібників, бібліотек.

1.9. Введення елементів дистанційного навчання шляхом розширення функціональних можливостей веб-сайту училища.

1.10. Продовження  співпраці з Фондом ім. Ебергарда Шьока з модернізації підготовки визначених робітничих професій.

 

 

    2. Покращення матеріально-технічного забезпечення  навчально-виробничого процесу

2.1. Підтримання соціально-партнерських зв’язків з роботодавцями для вдосконалення та розвитку навчально-матеріальної бази училища.

2.2. Забезпечення сучасним обладнанням, ручним і електрифікованим інструментом майстерень та кабінетів.

2.3. Проведення капітального ремонту покрівлі над навчальним корпусом і гуртожитком.

2.4. Проведення профілактичного ремонту опалювальної системи,мереж тепло- та водопостачання в навчальному корпусі та гуртожитку.

2.5. Проведення щорічних поточних ремонтів у навчальному корпусі та гуртожитку.

 

   3. Покращення стану  енергозбереження та економії ресурсів

3.1. Проведення заміни лічильників електричної енергії в гуртожитку.

3.2. Проведення перевірки лічильників тепла та води.

3.3. Продовження заміни ламп розжарення на енергозберігаючі.

3.4. Проведення комплексних заходів для зменшення споживання ресурсів.

3.5. Проведення утеплення навчального корпусу, кімнат гуртожитку та заміни вікон на енергозберігаючі.

3.6. Проведення хімічної промивки системи теплопостачання в гуртожитку.

 

   4. Підвищення професійної компетенції педагогічних працівників

4.1. Дотримання принципів педагогічної свободи викладача.

4.2. Підвищення кваліфікації та  професійного рівня педагогічних працівників, залучення їх до участі у творчих конкурсах, виставках, конкурсах педагогічної майстерності, науково-методичних конференціях з вивчення передового педагогічного досвіду, виставках методичних напрацювань.

4.3. Забезпечити проходження майстрами виробничого навчання та викладачами професійно-теоретичної підготовки курсів підвищення кваліфікації в навчально-практичних центрах, стажування на сучасному виробництві.

4.4.Підвищення інформаційної культури педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.

 

    5. Покращення етапу охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, умов праці та відпочинку

5.1. Виготовлення проекту на встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації в гуртожитку та навчальному корпусі.

5.2. Виконання ремонту та укладення договору на обслуговування пожежних кранів в навчальному корпусі та гуртожитку.

5.3. Виділення та ефективне використання не менше 3% доходів спеціального фонду училища  на охорону праці.

5.4. Проведення комплексної перевірки стану дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності в училищі, розробити відповідні заходи.

5.5. Проведення заходів, спрямованих на покращення умов праці та відпочинку, проживання в гуртожитку.

5.6. Постійне дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному корпусі та гуртожитку, належне утримання училищної  території  та її благоустрій,              

5.7. Забезпечення стабільного медичного обслуговування та температурного режиму.

 

   6. Підвищення ефективності виховної роботи та розвиток учнівського самоврядування

6.1. Проведення заходів, спрямованих на пропаганду європейських цінностей та патріотичного ставлення до своєї країни, поваги до родини, людини, розвиток гуманізму і толерантності. Виховання в  учнів поваги, милосердя, народних традицій, національних, духовних, історичних, культурних цінностей держави.

6.2.Урізноманітнення форм, методів організації виховної роботи,  впровадження інноваційних виховних методик.

6.3. Залучення учнів до творчої роботи : проведення олімпіад, конкурсів, КВН, інтелектуальних ігор, тощо.

6.4. Організація роботи гуртків, секцій, факультативів, клубів за інтересами на оплачуваних та громадських засадах.

6.5. Формування в учнів системного мислення, екологічної, правової,  комунікативної культури шляхом організації лекторіїв, гуртків, системи позакласної роботи.

6.6. Удосконалення системи самоврядування учнів, роботу якої направити на розвиток творчого потенціалу учнів, участі у оптимізації навчання та виховання учнівської молоді.

6.7. Участь в спортивних і творчих змаганнях, конкурсах на рівні училища, міста, області.

6.8. Формування здорового способу життя.

 

   7. Забезпечення гендерної та соціальної рівності

7.1.  Збереження педагогічного колективу, колективу співробітників, гарантія трудових прав і свобод учасників навчального процесу, захисту їх прав та інтересів.

7.2. Забезпечення умов для рівного доступу учнів і їх батьків як для навчання  (класних кімнат, бібліотек, майстерень, гуртожитку тощо), так і для спілкування, отримання медичної допомоги.

7.3. Забезпечення конфіденційності щодо особистої інформації про учнів зі  спеціальними потребами, створення належних умов для їх навчання, відпочинку, працевлаштування.

7.4. Надання матеріальної допомоги, отримання гуманітарної допомоги від  благодійних організацій для соціально незахищених учнів.

7.5. Співпраця з центром зайнятості з метою працевлаштування випускників і надання їм першого робочого місця.

7.6. Дотримання законодавчих вимог щодо забезпечення гендерної рівності учасників навчально-виробничого процесу.

 

   8. Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді та їх батьків щодо вибору майбутньої професії та виконання плану регіонального замовлення

8.1. Щорічне планування та організація ефективної системної

 профорієнтаційної роботи  з учнями міста Вінниці та області з метою популяризації робітничих професій.

8.2.Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та їх батьків

безпосередньо в школах та через соціальні мережі,  публікацію у різноманітних періодичних виданнях.

8.3. Проведення майстер-класів професійної спрямованості в школах міста та

 області.

8.4.Участь у творчих конкурсах, фестивалях, художніх виставках в музеях

міста.

8.5.Участь у «Ярмарках професій» для здійснення профорієнтації учнів і

 безробітних.

8.6.Створення учнівського штабу профорієнтаційної роботи, активне залучення

 учнів до вступної кампанії  та їх стимулювання за результатами  набору.

 

   9. Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення навчально-виховного процесу в училищі

9.1. Оновлення програмного забезпечення та придбання його для предметів професійно-теоретичної підготовки.

9.2. Розширення мережі Wi-Fi та забезпечення кабінетів  вільним доступом до мережі Internet.

9.3.Створити дві мультимедійні аудиторії зі стаціонарно закріпленим обладнанням.

9.4. Осучаснення робочих місць у читальному залі для роботи учнів в Інтернет -мережі та з електронними посібниками. Збільшення фінансування на придбання навчальних підручників та періодичних видань, поповнення бібліотечного фонду.

 

   10. Удосконалення системи управління та контролю за навчально-виховним процесом

10.1. Розробка і впровадження системи довгострокового комплексного контролю за навчально-виховним процесом.

10.2. Удосконалення форм і методів управлінської діяльності що стосуються планування, організації, координації, контролю за виконанням прийнятих рішень, об’єднання та згуртування колективу тощо).

 

   11. Забезпечення стабільного багатоканального фінансування училища

11.1. Випуск корисної продукції  у навчально-виробничих майстернях.

11.2. Створення і захист проектів для отримання грантів.

11.3. Якісний підбір об'єктів для проходження учнями оплачуваної виробничої практики.

11.4. Співпраця з роботодавцями з надання училищу спонсорської допомоги.

11.5. Співпраця з батьками учнів з надання благодійної допомоги на розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення соціально-побутових умов.

11.6. Здійснення професійного навчання і підвищення кваліфікації робітників і безробітних.

Очікувані результати реалізації Програми

      Реалізація Програми забезпечить:

         *створення ефективної, мобільної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів, орієнтованої на задоволення потреб сучасного ринку праці в повному обсязі;

         *підвищення конкурентоспроможності випускників на регіональному ринку праці;

*підвищення престижу училища, його фінансово-господарську стабільність;

*розвиток соціального партнерства;

*застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-технічній освіті;

*впровадження багатоканальної системи фінансового забезпечення училища;

*удосконалення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках на регіональному рівні;

*участь роботодавців у визначенні змісту освіти, оцінювання її якості;

*впровадження державних стандартів з конкретних професій нового покоління;

*модернізацію матеріально-технічної бази училища

*вдосконалення системи виховної роботи та учнівського самоврядування;

*розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчального закладу, роботодавців, науковців і громадських об'єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками, збільшення обсягів фінансування та інвестицій;

*виконання регіонального замовлення шляхом підвищення престижності робітних професій.

 

Джерела фінансування

 

   Фінансування заходів із забезпечення розвитку вищого художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці здійснюватиметься за рахунок коштів загального та спеціального фондів, інвестицій, спонсорської допомоги,  суб’єктів господарювання, благодійних внесків та інших джерел не заборонених законодавством України та статутними документам.

 

 

 

 

 

Директор                                                           В.В. Титаренко

02.05.2018р.

 

На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz