Понеділок, 20.01.2020, 19:09
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [61]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

Методична робота

Відповідно до наказу МОН України «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» від 12.12.2000 р. №582 у 2018-2019 навчальному році в училищі проводилась методична робота, що спрямовувалась на реалізацію методичної проблеми «Формування основних компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій».

У методичній діяльності училища враховано пріоритетні напрями оновлення змісту освіти у закладах професійно-технічної освіти.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, направлена на вивчення передового досвіду та обмін досвідом, організацію навчально-виховної роботи, взаємозв’язок загальноосвітньої та професійної підготовки, самоосвітню діяльність, роботу по оновленню комплексно-методичного забезпечення, впровадження та використання інноваційних педагогічних і виробничих технологій, організацію наставництва, надання психолого-педагогічної допомоги починаючим спеціалістам, організацію та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, позаурочних виховних заходів.

В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективна методична робота складається з педагогічних рад, роботи методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, семінарів, школи педагогічної майстерності, педагогічних читань, конференцій тощо. Впродовж всього навчального року було проведено 24 педагогічних ради, де обговорювались питання про підсумки навчальних досягнень учнів за 2017-18 н.р., 2018-19 н.р. та визначення шляхів їх підвищення, організацію роботи атестаційної комісії та проведення атестації 2018-19 н.р., про успішність та поведінку учнів окремих груп, про результати моніторингових досліджень стану і перспектив розвитку ВХПТУ №5 м. Вінниці.

Кожного понеділка проводились інструктивно-методичні наради, де розглядались питання: аналіз рівня навчальних досягнень учнів І курсу за результатами діагностичних контрольних робіт, підсумки проведення предметних декад та тижнів, стан адаптації учнів І курсу та соціально-побутові умови проживання учнів у гуртожитку, результати перевірки якості та систематичності проведення консультацій та додаткових занять, моніторинг роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2018-2019 навчальному році, результати вибіркової перевірки поурочного планування, результати директорських контрольних робіт, підсумки проведення Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018», Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019», аналіз стану викладання окремих дисциплін.

З метою удосконалення професійної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання було проведено дві навчально-практичні конференції «Особливості створення сучасного освітнього середовища – запорука формування ключових компетентностей учнів» та «Аксіологічний погляд педагога на сучасну комп’ютерну технологію освітнього процесу», проводились засідання методичної ради, школи починаючого спеціаліста «Пошук», засідання методичних комісій. Проведено педагогічні читання у вигляді педагогічного квесту під загальною назвою «Творчість – заради успішного майбутнього».

Подано проект на конкурс грантів «Віртуальний консультативно-ресурсний Центр професійної освіти «Майбутнє потребує досвіду»», започаткований Вінницькою облдержадміністрацією та обласною радою, в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області за розробку якого училище отримало ІІІ місце. Для створення проекту було розроблено Положення про функціонування Віртуального консультативно-ресурсного Центра професійної освіти «Майбутнє потребує досвіду», придбано технічне обладнання, необхідне для початку реалізації роботи, реалізовуються заплановані заходи, створюється база даних щодо наявних установ будівельного профілю (з якими є угоди та з потенційними партнерами), база даних щодо виробничих інновацій у будівельній галузі, відбувається розширення співробітництва з благодійними організаціями, оновлення навчально-матеріальної бази.

Важливим результатом роботи педагогічного колективу училища стала участь у Десятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», де ВХПТУ №5 м. Вінниці отримало золоту медаль у номінації «Забезпечення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в рамках розвитку державно-приватного партнерства» з роботою «Особливості надання освітніх послуг ВХПТУ №5 м. Вінниці в рамках розвитку державно-приватного партнерства» та Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», де у номінації «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів» з роботою «Впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій як ефективний засіб підвищення якості підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів у Вищому художньому професійно-технічному училищі № 5 міста Вінниці» училище також отримало золоту медаль.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Ніколін Д. І. в рамках Десятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» виступив на конференції з темою «Міжнародна співпраця Вищого художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці та Фонду імені Ебергарда Шьока щодо модернізації підготовки висококваліфікованих робітників з професій «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр», «Столяр будівельний, виробник художніх виробів з дерева» та участь у державно-приватному партнерстві зі створення навчально-практичного центру з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»», на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» заступник директора з навчально-методичної роботи Пилявець М. С. виступила на конференції з темою «Компетентісний підхід у реалізації Держстандартів з професій «Електрогазозварник», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»».

Протягом 2018-2019 н.р. було прийнято до друку три статті педагогічних працівників до Збірника науково-методичних праць №14 «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини».

В училищі працює дев’ять методичних комісій: реставраторів художньо-декоративних фарбувань, малярів (голова Пеньковий А. М.), з опоряджувальних робіт (голова м/к Стешин Є. І.), монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварників, виробників художніх виробів з металу (голова м/к Дремлюга С. О.), столярів будівельних, виробників художніх виробів з дерева (голова м/к Романенко В. В.), виконавців художньо-оформлювальних робіт, виробників художніх виробів з кераміки (голова м/к Ковтун Л. М.), суспільно-гуманітарних циклу (голова Лірник Л. А.), природничо-математичних дисциплін (голова Ніколіна С. М.), фізичної культури та захисту Вітчизни (голова м/к Ізевлін В. В.). керівників груп (голова м/к Марчук З. В.).

Аналіз роботи методичних комісій показав, що навчально-методична робота проводилась на достатньому рівні.

Згідно планування роботи методичних комідготували ученицю групи №7 Чайковську М., яка отримала диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з українськоісій проводились позакласні заходи, відкриті уроки, взаємовідвідування. 

Викладачі української мови та літератури Муравська Г.С. та Цопа С.Г. пї мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О області.

Викладач Ізевлін В. В. зайняв І місце в І (міському) етапі та ІІІ місце в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2019» у номінації «Захист Вітчизни».

Викладачі та майстри виробничого навчання підготували учня групи №15 Купрійчука В. до участі в ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійних навчальних закладів з професії «Маляр», де в ІІ етапі та ІІІ етапі учень зайняв І місце. Також педагогічними працівниками училища було підготовлено учня групи №2 Кураксу В. до участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійних навчальних закладів з професії «Маляр», де учень зайняв ІІ місце в ІІ етапі конкурсу. Важливим пунктом є зайняте ІІ місце учнями в регіональному турі конкурсу фахової майстерності в рамках проекту «Публічно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

Протягом 2018-2019 н.р., директор, 1 методист, 4 викладача, 19 майстрів виробничого навчання та 1 культорганізатор із всіх членів колективу пройшли курси підвищення кваліфікації, 1 викладач пройшов навчання в Центрі вивчення іноземних мов при ВДПУ ім. М. Коцюбинського на рівень володіння німецькою мовою за загальноєвропейськими стандартами – В2, 4 майстри виробничого навчання пройшли стажування в Німеччині.

Проводилася робота з обдарованими, здібними учнями та тими, що мають низький рівень навчальних досягнень. В результаті якісний показник з предметів професійно-теоретичної підготовки за 2018-19 навчальний рік склав 87,5%, а з загальнотехнічних предметів – 78,5%. Проте кількість учнів, які мають навчальні досягнення ІІІ та IV з загальноосвітніх предметів значно менша і становить – від 18,2% з природничо-математичного циклу, 24,6% з суспільно-гуманітарних предметів й до 86,4% з фізичної підготовки. Такі показники свідчать про те, що відповідна робота була проведена, однак слід підвищити індивідуалізацію та поглибити диференціацію на уроках теоретичного навчання.

     Педагогічні читання 
Конкурс педагогічної майстерності "Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися. О.В. Сухомлинський"

На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 734
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz