Вівторок, 07.07.2020, 15:17
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [63]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

Тема: Аксіологічний погляд педагога на сучасну комп’ютерну технологію освітнього процесу

Мета:

 • продовжити роботу над реалізацією ІІ етапу вирішення методичної проблеми училища «Формування основних компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій»;
 • ознайомити педагогічних працівників з особливостями кейс-технологій із зазначенням переваги їх використання в освітньому середовищі;
 • визначити ступінь актуальності та важливості широкого впровадження в процес навчання STEM- та SMART-технологій.

Обладнання: проектор, ноутбук, дошка, заздалегідь підготовлені тематичні відеофрагменти, презентації в Power Point.

Цільова аудиторія: викладачі та майстри виробничого навчання ВХПТУ №5 м. Вінниці

Теми для виступу:

1. Шимко М. В. (до 5 хв): «Медіаграмотність: як не загубитися в інфосвіті?»

2. Лірник Л. А. (до 5 хв): «Інформаційна гігієна в сучасному освітньому просторі».

3. Бурак Л. В. (до 5 хв): «Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи».

4. Левчук І. Ю. (до 5 хв): Булінг у освітньому середовищі, між дітьми, між вчителем і учнем, між колегами. Види та запобігання цьому явищу (поєднання з комп’ютерними технологіями – психологічні тести, сайт тощо).

Перебіг заняття

Вступ (супровід презентації)

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах. У зв'язку з цим винятково важливого значення набуває інноваційна діяльність педагога.

Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду, що орієнтується на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики тощо.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.

Так, наприклад, із початку впровадження в освітній процес розвиток в учнів ряду компетентностей, широкого попиту стали набувати так звані кейс-технології.

Використання кейс-технологій (кейс-уроків) для формування ключових компетентностей учнів ЗП(ПТ)О.

Кейс-технологія — це загальна назва технологій навчання, що представляють собою методи аналізу. З методичної точки зору кейс — це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що "містить структурований опис ситуацій, які запозичені з реальної практики". (Перегляд відео №1).

Кейс-технологія як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні та творчі здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати компетентності.

Що саме являє собою цей навчальний метод та які його особливості? (Супровід презентації №2).

Суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певного розділу навчальної дисципліни.

Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко виражений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з проблемою або ситуацією, яка існувала чи і зараз існує. Це завжди моделювання життєвої ситуації, і те рішення, що знайде учасник кейса, може служити як відбиттям рівня компетентності і професіоналізму учасника, так і реальним рішенням проблеми.

У кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. Це дозволяє учневі, спираючись на власний досвід, формулювати висновки, застосовувати на практиці одержані знання, пред’являти власний (або груповий) погляд на проблему. В кейсі проблема представлена в неявному, схованому вигляді, як правило, вона не має однозначного вирішення.

Цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми.

Цілі кейс-технологій:

 • аналіз інформації (самостійно та у складі групи);
 • пошук ключових проблем запропонованого завдання;
 • пошук відомостей, які необхідні для вирішення завдання;
 • пошук та оцінка альтернативних шляхів розв’язання завдання;
 • обрання найкращого рішення і складання плану дій.

Основні етапи кейс – методу:

 • пред’явлення кейсу вчителем;
 • індивідуальне вивчення кейсу кожним членом групи;
 • розробки варіантів індивідуальних рішень;
 • обговорення варіантів індивідуальних рішень в кожній підгрупі;
 • підготовка до обговорення і дискусії.

Кейс — це одночасно і вид завдання, і джерело інформації для його виконання.

Існують наступні типи кейсів: кейс-випадок, кейс-вправа і кейс-ситуація.

Кейс-випадок – це короткий кейс, який розповідає про окремий випадок. Його можна використовувати під час заняття для того, щоб проілюструвати певну ідею або підняти питання для обговорення. Даний кейс можна прочитати дуже швидко і тому учням не треба готуватися вдома.

Кейс-вправа – надає учню можливість застосувати на практиці здобуті навички. Найчастіше використовується там, де необхідно провести кількісний аналіз.

Кейс-ситуація – класичний кейс, що вимагає від учня аналізу ситуації. В ньому найчастіше ставиться запитання: “Чому ситуація набула такого розвитку і її можна вирішити?”. Кейс-ситуація, як правило, вимагає чимало часу для ознайомлення, тому з метою економії часу бажана попередня самостійна підготовка.

Переваги використання кейс-технології

Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою. Цей метод передбачає командний характер пізнавальної діяльності, творчий підхід до пізнання, поєднання теоретичних знань і практичних навичок, глибоке занурення у ситуацію. Технологія „кейс” досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Кейс-технології дають змогу виявити різноманітні точки зору, розвинути навички аналізувати та мислити критично.

Методичною метою застосування кейс-методу може бути ілюстрація до теорії, чисто практична ситуація, а також їх поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила учнів. Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень.

Кейсом, наприклад, може бути будівництво будинку, де учневі необхідно буде і обчислити об’єм бетону для фундаменту, і розмітити план будинку, і проаналізувати та обрати оптимального підрядника з постачання матеріалів. Для цього необхідно задіяти і набуті математичні знання, формули, і вміти працювати в команді, аргументувати свою точку зору, аналізувати інформацію.

Роль викладача при використанні кейс-методу суттєво відрізняється від традиційного: він передає свої повноваження учням, його керівна роль зводиться до мінімуму. Втручання викладача в роботу учнів повинно бути обмеженими, воно зводиться лише до регулюючої функції, вчителю відводиться роль спостерігача. Учнів обов’язково треба підбадьорювати, відмітити сильні і слабкі сторони рішень. При використанні кейс-методу оцінки в балах не виставляються, а лише оцінюється рівень участі учнів в роботі.

Як зазначалось раніше, використання кейс-технологій в освітньому процесі сприяє розвитку критичного мислення. (Перегляд відео №3).

До виступу запрошується Шимко Максим Вікторович (до 5 хв)

Виступ 1. «Медіаграмотність: як не загубитися в інфосвіті?»

Важливим елементом є факт, що медіаосвіта спочатку з'явилася як інструмент захисту від шкідливих ефектів і трендів медіа. Першою країною, яка використала цю прививаючу парадигму стала Великій Британії ще в 1930-тих роках. В 1960-тих із заперечення медіа переключилися на заперечення і критику різних видів медіа і популярної культури. Це називали парадигмою популярної культури. В 1980-тих прийшло розуміння, що ідеологічна сила медіа була пов'язана з натуралізацією зображення. Конструйовані повідомлення зникли, тому що підпали під категорію натуральних. Зацікавлення в медіаграмотності пов'язане із споживанням зображень і картинок, що ще називали зображальною парадигмою. У Великій Британії і Австралії медіаграмотність є окремим курсом, як частина гуманітарних предметів. Так, медіаграмотність поступово розвиваючись, наразі стала вкрай популярною.

Крім того, за останній рік важливими не схожими за змістом питаннями в системі ЗП(ПТ)О є якісна підготовка учнів до проходження ЗНО та широке використання в навчальному процесі інформаційних процесів.

SMART-середовище: від теорії до практики (поєднання з підготовкою до ЗНО). (Перегляд відео 4). Наразі існує ряд платформ, сайтів, затверджених МОН України, що дозволяють готуватись до ЗНО.

Prometheus.org.ua (Перегляд відео 5).

BeSmart

(Перегляд відео 6).

Moodle

Відома у всьому світі навчальна платформа. Застосовується багатьма вітчизняними і закордонними навчальними закладами. Доступна у використанні, має багато функцій. Ресурс безкоштовний. Може обслуговувати як кілька осіб, так і великі навчальні заклади. Дозволяє формувати тестові завдання різних типів, здійснювати оцінювання, завантажувати навчальні матеріали, вести облік успішності тих, хто навчається, спілкуватися з учнями та колегами тощо.

Google Forms

Це частина офісного інструментарію Google Drive. Ресурс безкоштовний. Потребує встановлення плагіну Flubaroo і наявності аккаунту Google. Дозволяє створювати завдання різних форматів (наприклад, з одним або кількома варіантами відповіді або з вибором відповіді зі списку), додавати зображення та відео YouTube, формувати і зберігати документи, в яких фіксуватимуться результати оцінювання.

Padlet.com

Національна бібліотека України

(http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5719)

Проте, здійснювати правильний пошук в мережі інтернет та правила користування ресурсами інтернету не всім відомий.

До виступу запрошується Лірник Людмила Анатоліївна (до 5 хв)

Виступ 2. «Інформаційна гігієна в сучасному освітньому просторі»

Серед безлічі ключових моментів користування та введення інформації в інтернеті, є введення персональних даних людини. Цікаво, що в Google підтвердили факт збору даних про Cell ID з початку 2017 року. Мобільні пристрої з ОС Android збирають у фоновому режимі дані про користувачів пристроїв. Також це відбувається і щодо власників гаджетів з іншою ОС, якщо там використовується хоч одна програма від Google. Компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, отримала в незаконний спосіб доступ до даних 87 млн користувачів Facebook.

Важливим елементом роботи над якоюсь проблемою чи завданням є мотивація. Всі ми знаємо, що в управлінні мотивація — це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Усім відомо, що мотивація — це те, що знаходиться в людини "всередині". Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести до якісного результату. Про нові підходи до мотивації нам розкаже наша колега.

Пропоную пройти невелике тестування, де вам необхідно дати відповіді на запитання, які ставлять працівники компанії Apple при прийомі на роботі, використавши при цьому критичне мислення. (Перегляд відео 7).

До виступу запрошується Бурак Л. В. (до 5 хв)

Виступ 3. «Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи»

Крім мотивації, потрібно також зосереджувати увагу учнів на якомусь об’єкті під час уроку.

STEM-технології в сучасній освіті. Багато освітян зараз говорять про таке популярне поняття як STEM-технології. (Перегляд відео 8).

Що ж таке STEM-освіта?

Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Учні не просто ознайомлюються з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчаться реалізовувати вивчене на практиці. Вони отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше, наприклад створення «розумного дому».

В Україні тематика STEM освіти також набирає популярності. Навіть, існує державна установа – Інститут модернізації змісту освіти, що зазначає важливість STEM освіти для України та працює над впровадженням цієї методики в освітніх закладах.

Чим STEM відрізняється від звичайної спеціалізованої школи?

По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок. (Перегляд відео 9).

Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у групі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад, програми з комп’ютерної анімації, такі як CAD. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі або ЗП(ПТ)О.

Які ж навички отримує учень в процесі навчання?

На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Зі слів Елада Інбара, засновника компанії, що займається інтеграцією роботів у навчальний процес шкіл Сполучених Штатів, коли діти взаємодіють з роботами, вони легше сприймають власні помилки.

Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства.

Які перспективи для дитини, що навчалася за методикою STEM?

Вже зараз відчувається недостача спеціалістів сфер STEM. Згідно досліджень організації Change the Equation, у Сполучених Шатах на одного потенційного працівника в середньому припадає 1,7 відкритих вакансій у галузях STEM. При цьому конкуренція в інших галузях складає приблизно 4,1 кандидата на одну позицію.

Бюро статистики робочої сили Сполучених Штатів стверджує, що до 2018 року попит на спеціалістів сфер STEM буде розподілятися наступним шляхом:

Причому такі тенденції спостерігаються й в інших розвинених країнах, таких як Великобританія та Німеччина, де також відчутна недостача спеціалістів за такими напрямами, як математика, природничі науки, комп’ютерні науки та технології.

Але, при всьому потокові інформації, варто також не забувати про відпочинок та психологічну підтримку. Часто, учні перевтомлюються чи приходять на навчання з негативним настроєм і вдаються до булінгу між собою та з викладачами чи майстрами виробничого навчання.

Давайте послухаємо рекомендації психолога як до цього відноситись та креативні методи боротьби з явищем булінгу.

До виступу запрошується Левчук Інна Юріївна (до 5 хв)

Виступ 4. «Булінг у освітньому середовищі, між дітьми, між вчителем і учнем, між колегами. Види та запобігання цьому явищу».

Маємо надію, що все ж наші учні будуть також боротись з цим явищем і не вдаватись до цькувань.

Підведення підсумків. (Презентація 10).

На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz