Четвер, 09.07.2020, 20:50
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [63]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:
Формування професійної майстерності шляхом поглибленої психофізичної підготовки, фізичного і спортивного виховання

    Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. В сучасних умовах необхідно забезпечувати прискорений, інноваційний розвиток освіти, а також створювати умови для розвитку самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. Відомо, що жодна з наукових природничих не має такого широкого спектру впливу на людину, як фізичне виховання, що спроможне водночас формувати не тільки біологічну структуру особи, а і її психологічну і моральну цінність. Вплив фізичної культури на формування особистості багатогранний і багатофункціональний. Завдяки  фізичному вихованню підвищується працездатність, поширюється діапазон рухових умінь та навичок,  підвищується  розумова активність, регулюється психоемоційний стан, раціоналізується  організація праці, зберігається здоров'я та, нарешті,  формується здоровий спосіб життя.
    Фізичне виховання у навчальних закладах різних типів і рівнів є невід’ємною частиною освіти та оптимізації поточного фізичного, функціонального і фізичного стану особистості, її підготовки до подальшого життя. Аналіз реального стану справ у фізичному вихованні учнів дає підстави вважати, що його ефективність далека від бажаної. Понад 70% учнів практично не займаються фізичними вправами під час дозвілля.
   Думається, що настав час усвідомлення такого поняття, як фізична культура особистості і розробки технологій реального втілення її в життя. Саме справжня краса тіла, фізична досконалість, фізичне і психічне здоров’я мають стати метою і мотивацією до активних занять фізичними вправами.
Фізичне виховання являє собою соціально педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичного вдосконалення. Головним компонентом фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації котрого оптимізується форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей. Нині на базі нашого училища проводиться робота у напрямі створення умов учням для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення. Це такі види діяльностей:
1.    спортивній ігри (волейбол, футбол, баскетбол, теніс );
2.    вправи естетичного характеру які приносять користь учасникам («Веселі старти», «Дні здоров’я»);
3.    вправи професійно - прикладного характеру;
Ми стараємось організувати процес навчання для формування рухових умінь та навичок, які сприяють опанування професією і розвитку професійно- волевих здібностей.
Основною формою навчання і виховання в училищі є  урок. Мої уроки спрямованні на визнання індивідуальності учня, співпрацю,  що відповідає вимогам особистісно-орієнтовного підходу,   створення “ситуацій успіху„.Для реалізації цих принципів запроваджуються різні форми та методи організації учнів на уроці.

Сучасний урок фізичної культури може мати такі складові:

•    Колове тренування;
•    Рухливі ігри ;
•    Групова навчальна діяльність;
•    Робота в малих групах;
•    Робота в парах;
•    Метод аутогенного тренування;
•    Забезпечення міжпредметних зв’язків як засобу компетентісного підходу до фізичного виховання;
•    Створення "ситуацій  успіху";
•    Оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення;
•    Узагальнення  і систематизація матеріалів про досягнення  учнів, власного прикладу з метою формування позитивного ставлення до фізичної культури і спорту.
Висока якість підготовки і проведення уроку досягається шляхом упровадження  інтерактивних технологій навчання, налагодження тісного комунікативного зв’язку викладача з учнями, що поєднує спілкування і навчання, природно дає учневі необхідні знання, формує  компетентність, робить виховання непомітним .
Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою учня,  його ставлення до уроків фізичної культури, підвищення самооцінки, поліпшення успішності з інших предметів.  Головна мета роботи викладача — створити оптимальні умови для розвитку рухової активності кожної особистості, забезпечити умови для самостійного свідомого вибору учнем шляхів самовдосконалення. Враховуючи здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб'єктивний досвід, надає можливість кож¬ному учневі реалізувати себе хоча б в одному із видів спорту. Всі мої заняття — чітко продумані й організовані. Зміст уроків збагачую за допомогою різноманітних інноваційних методів і при¬йомів (використання нетрадиційного обладнання, проведення інтегрованих уроків.
Ставлячи на уроці завдання щодо оволодіння учнями певним колом знань, умінь і навичок за допомогою комплексу різноманітних фізичних вправ, строго дозую фізичне   навантаження, одночасно продумуючи й вирішення завдань оздоровчого та виховного впливу. На кожен урок ставить не менш як 2—3 основних завдання, у тому числі не більше двох з вивчення нового матеріалу. Вирішення більшості завдань планує і здійснює з урахуванням періодичного повторення вивче¬ного матеріалу.
З метою досягнення високої моторної щільності занять  постійно застосовую на уроках метод колового тренування, раціонально використовую час, відведений на кожну частину уроку. Велику увагу приділяю здійсненню диференційованого підходу до учнів, вміло і тактовно виправляю допущені учнями помилки. Активно впроваджую в навчальний процес ефективні методи підвищення емоційності, включаю ігрові та змагальні елементи. Поступове ускладнення завдань,  викликає у учнів бажання долати труднощі, а досягнення успіхів у складних завданнях .
Окрім того, враховую на заняттях і характер відносин Викладач – учень, які сприяли б ефективності співпраці.  Підвищенню мотивації до занять фізичними вправами на уроках фізичного виховання можуть сприяти нові, нетрадиційні засоби і методи. Одним з таких засобів може бути шейпінг, степ – аеробіка. Для вдосконалення рухової активності проводжу уроки ритмічної гімнастики і степ - аеробіки.
     Особливістю ритмічної гімнастики і степ-аеробіки є безперервність рухів під музику та без музичного супроводу в різних темпах. До неї обов'язково включаю об'єднані в серії різні види бігу, стрибків, підскоків, танцювальних елементів, які виконуються у швидкому темпі, що значно підвищує навантаження і сприяє розвитку витривалості. Цим ритмічна гімнастика вигідно відрізняється від інших гімнастичних вправ, які зазвичай не є засобом виховання загальної витривалості. Підвищенню навантаження та інтенсивності занять сприяє потоковий метод виконання вправи.
    Вправи ритмічної гімнастики виконуються під музику, головна відмінність якої — чіткий ритм. Яскраво виражені акцентовані звуки, з одного боку, спрощують виконання вправ, замінюючи прийнятий у гімнастиці рахунок, а з іншого — виховують відчуття ритму, вміння узгоджувати свої рухи з музикою. Вправи під музику дозволяють не помічати стомлення, перетворюють заняття на веселу гру. Багато вправ ритмічної гімнастики, залишаючись, по суті, гімнастичними, мають танцювальний характер. Танцюючи, одночасно займаються або, займаючись, танцюють.
Заняття з ритмічної гімнастики також спрямовані на вирішення таких завдань: зміцнення здоров'я  підвищення функціональних та адаптаційних можливостей організму, розумової та фізичної працездатності; гармонійний розвиток усіх ланок опорно-рухового апарату; формування правильної постави; розвиток музично-ритмічних здібностей; виховання інтересу і потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.
Для вирішення поставлених завдань у програмі використовую різні фізичні вправи, послідовність яких відповідає загальноприйнятій тричастотній структурі. При цьому вправи, використовувані у підготовчій і завершальній частинах, можна міняти через 2—3 заняття. Комплекси вправ, які використовуються в основній частині, доцільно виконувати впродовж 15—16 занять, поступово ускладнюючи їх і збільшуючи навантаження. Щоб вони були цікавішими, варто виконувати не прості кроки, а спеціальні базові, як у фітнесі (Lunge, Walking, Step-touch, Side to side, Pivot turn, Slide, Cross).
Після розучування вправ протягом 2—3 занять вони виконуються під музику потоковим способом за методикою ритмічної гімнастики. Застосування серійно-потокового способу виконання вправ дозволяє збільшити навантаження і щільність занять. Слід ураховувати, що фізичні навантаження, які не викликають напруження фізіологічних функцій, не дають достатнього ефекту. Ефект занять забезпечується  при ЧСС 140—160 уд./хв.
 У наш час з’являється все більше різноманітних напрямів у оздоровчій фізичній культурі, нових технологій, головна мета яких  –  зміцнення здоров’я, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу України.
Значного пошириння набули заняття фітнесу, каланетики, стрейбінгу, аеробіки, акватренінгу у поєднанні з нетрадиційними методиками східних єдиноборств, йоги та ушу, а також бодібилдінг, бойовий гопак та ін.
Музика організовує учнів, у ритмі вони краще виконують вправи, і мета  досягається ефективніше і швидше. В основному музичний супровід несе у собі програмний зміст, стимулює розвиток музичного мислення. Практика показує, що для кращого запам’ятовування композиції необхідно повторення одного й того самого комплексу багато разів, навіть до автоматичного запам’ятовування.

Методична структура знань за програмою, яка ґрунтується на фізичній культурі :
-    показ комплексу, прослуховування музики, вивчення, запам’ятовування послідовності комплексу;
-    позачергове вирішення ряду рухових завдань, перевірка домашнього завдання;
-    аналіз занять і висновки;
-    орієнтована оцінка реалізації цілей;
-    показові виступи.

Алгоритм вимог

1.    Перегляд, ознайомлення, прослуховування.
2.    Гра, повторення, імітація.
3.    Повторення на елементах, ланцюгах, повністю.
4.    Повторення із супроводом.
5.    Повторення без супроводу, без підтримки.
6.    Повторення без зорового контролю.
7.    Повторення у повільному темпі.
8.    Повторення у швидкому темпі.
9.    Вивчення напам’ять.
10.  Показові виступи ( одиночні, в парі, групові).
Кожний комплекс включає в себе послідовність із 16 елементів. Швидкість виконання комплексу коригується викладачем. Крім того використовується перехід від простого до складного. до складного та систематичне повторення пройденого матеріалу. При повторені необхідно контролювати дихання. Можна вносити зміни, пов’язанні з темпом виконання.

Висновок:

1.    Позитивно впливають на нервово-психічну діяльність.
2.    Учні стають більш врівноваженими, спокійними, веселими і бадьорими. Підвищується загальний тонус;
3.    Нормалізують кровообіг і обмін речовин, збільшують об’єм дихання;
4.    Закріплюють рухові навички ( покращується тонус);
5.    Ті хто займаються, стають більш дисциплінованими, організованими, витриманими.


На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz