Четвер, 24.05.2018, 23:02
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниця
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [60]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:УРОК – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ З ЕЛЕМЕНТАМИ БЕСІДИ

(за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»)


Мета:
разом із заздалегідь підготовленими учнями намалювати творчий портрет Оскара Уайльда, розкрити своєрідність його естетичних поглядів і принципів.

Естетизм існував задовго до появи Оскара Уайльда на літературному обрії, він же став філософською основою його поглядів на життя і мистецтво.
Основні принципи його естетичної теорії:
1. Мистецтво не є засобом пізнання та перетворення дійсності; мистецтво пізнає лише красу.
2. Мистецтво шукає для себе зразки не у природі, а лише у самому собі.
3. Мистецтво не може бути засобом виправдання моралі, бо краса і мо-раль- речі несумісні.
Сьогодні на уроці ми спробуємо дослідити , як філософія насолоди впливає на духовний світ людини, що трапиться з нею, коли настане пересичення, коли буде вичерпаний запас насолод, які придумала собі людина.
Простежимо за долею Доріана Грея, коли розпочалося руйнування його душі, як воно проходило і як він сам перетворився на один великий порок.
Завдання:
Зачитаємо уривок з тексту і з’ясуємо: хто примусив Доріана замислитись над власною красою? Що розповідає лорд Генрі?
Що ми дізнаємося про зовнішність Доріана? Дайте відповіді на запитання:
1. Яким ви уявляєте Доріана Грея? Опишіть або зачитайте його портрет.
2. Скажіть, які риси характеру героя підкреслює автор, змальовуючи його зовнішність?
3. Поясніть своє ставлення до юнака.
4. Яке значення має портрет Доріана для розуміння естетичного задуму О. Уайльда?
Слід звернути  увагу учнів на монологи лорда Генрі, про необхідність
виникнення «нового гедонізму».
5. Зачитайте або перекажіть міркування Генрі про сенс життя.
6. Чи схвалюєте ви його погляди?
7. Як лорд Генрі ставиться до самозречення, гріха?
8. У чому, на думку Генрі, привабливість та недоліки молодості і краси?
9. Чи можна ідеї, які проголошує лорд, вважати моральними?
10. Які наслідки мав вплив Генрі на юнака? Наведіть приклади.
11. Розкажіть про ставлення Доріана Грея до Сібіл Вейн
Далі учням пропонуємо розказати  про історію кохання Доріана і Сібіл, при цьому важливо , щоб учні усвідомили, що кохання Доріана специфічне.
Б. Шоу: «Порок – це витрата життєвих сил».Чому Доріан вирішив показати Безілові портрет? Що побачив Безіл? («Боже, перед  ким я схилявся! У нього очі диявола!»)
Необхідно звернути увагу на роздвоєння особистості Доріана і поміркувати, з якою метою письменник підкреслює прірву між зовнішньою красою та духовною потворністю юнака.
12. Що символізує собою портрет Доріана Грея?
13. У чому вбачає Доріан причини свого падіння? Чи не помиляється він?
14. Що найбільше гнітить Доріана: смерть Безіла чи загибель власної душі?
15.  Як він намагався виправдати себе?
16. Чому Доріан не став каятись?
17. ЧомуДоріан прагне знищити портрет? Яке його найбільше бажання?
Лорд Генрі якось сказав Доріану: «Справжня таємниця щастя – у пошуку краси». Чому ж цей пошук не приніс щастя Доріанові?
Треба точно знати, що шукаєш і де шукати. Доріан не шукав красу, бо там, де він її шукав, краси не було. Краса не у відчуттях, не  в насолоді і навіть не у мистецтві. Красу треба шукати в людях.
Важливо на заключному етапі роботи з текстом допомогти учням визначитись в оцінках прочитаного:
18. Яку небезпеку становлять вайльдівські погляди на життя і мистецтво? Обґрунтуйте свою відповідь.
19. Для чого варто жити: заради самопожертви чи задля краси і насолоди?
20. Чи є сьогодні люди, які живуть заради краси і насолоди? Що можна сказати про їх майбутнє?
Ознайомлення учнів з основними принципами естетики Оскара Уайльда, його художніми здобутками значною мірою допомагає учням зрозуміти специфіку мистецтва слова, застерігає від утилітарного підходу до літератури, спонукає критично ставитися до будь-яких ідей.
Оскара Уайльда нарекли «королем життя», «принцом Парадоксом». Він стверджував: «Правда життя відкривається нам саме у формі парадоксів. Щоб осягнути Дійсність, необхідно бачити, як вона балансує на канаті. І лише побачивши всі ці акробатичні штуки, які виробляє Істина, ми можемо правильно судити про неї».
 
ТЕМА УРОКУ: «ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ» КІНОПОВІСТІ О.ДОВЖЕНКО «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»
Мета уроку:
З'ясувати проблему "людина і природа", показати благотворний вплив природи на людський розум і почуття, вчити учнів не лише любити природу, а й берегти, примножувати її багатства, виховувати високі морально-етичні цінності, формувати людську особистість.
Обладнання:  портрет  письменника,  ілюстрації  до   кіноповісті
"Зачарована Десна", записи О.П. Довженка про роботу над твором, відгуки про кіноповість видатних людей,
"А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі у маленькій кімнатці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і дорогого було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повториться."
 О. Довженко (5 квітня 1942 р.)
"Пишу одну повість про діда, батька, матір і про все, одне слово, наше сосницьке життя, ще коли я був маленьким." О. Довженко (9 листопада 1946 р.)
"Згадую хату нашу і веселу воду десняну. Часом, дивлячись у вікно, переношуся думкою на Україну, до Вас   да на Десну, да й пливу човном-дубом поміж берегами та поміж лозами і ясокорами, і небо неначе всміхається мені з далекої невозвратної давнини." О.Довженко.
"Зачарована Десна" -  найвидатніша в сучасній літературі розповідь про те, від яких духовно-поетичних "берегів" відчалюють народи..., що вони беруть від свого історичного "дитинства" у майбутнє і що залишають у минулому." Л. Новиченко.
"Зачарована Десна" -  це задушевна лірична сповідь, по вінця напоєна любов'ю до рідного краю, до трудового народу, до України з її великим, але скорботним минули?,! і…її великим і радісним майбутнім (М .Рильський).
Епіграф.
Я завжди думав і думаю, що без гарячої любові до природи людина не може бути митцем. (О. Довженко)

Хід  уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів.
1.  Учитель:  Чому  О. Довженко   багато   років   працював   над кіноповістю «Зачарована Десна»?
Учень: Мабуть, тому, що писати про рідних і близьких людей - це дуже відповідально. Довженко знову переживав уже пережите, згадував усе, виважував кожне слово, щоб донести до читача всю красу і  духовну велич людей, серед яких народився і виріс.
2.   Учитель:  Як  на  початку  повісті  «Зачарована Десна»   автор пояс-нює свій задум створити цей твір?
Учні зачитують цитату (О. Довженко, «Зачарована Десна», Молодь, 1976, crop. 5) від слів: «В сьому короткому нарисі...» до слів «і перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих».
3.  Учитель: Але чи тільки про своє дитинство написав Довженко
кіноповість?
Учень: Дитинство — це найкраща пора кожного з нас. В цей час форму-ються характер, погляди на життя, виробляються певні навики, принципи. Одним словом, формується людська особистість. Але кіноповість «Зачарована Десна» не тільки про дитинство Сашка. Це твір глибокого філософського звучання, в ньому письменник розглядає важливі проблеми. Найголовніші з них проблема «людина і природа», гармонія між ними, формування людини праці, її поглядів, принципів, переживань.
4.  Учитель: З'ясуйте, що є визначальним у формуванні людської особистості?
Учень: Визначальним у формуванні людської особистості є сім'я, оточення, школа, праця, природа,
5.  Учитель:  Спробуємо  з'ясувати,   як   серед  незаймано-чистої, розкішної природи на берегах зачарованої Десни, серед мудрих хліборобів з натрудженими руками і гіркою долею формується світогляд майбутнього митця.

II. Робота над текстом твору.

Учням пропонується план пошукової роботи:
1.  Як через світосприймання семирічного Сашка художник відтворює царство трав, річок  і  озер,   створює чудову панораму повені, картини сінокосу, щедрого літа?
2.  Яку роль, на думку автора, відіграє у вихованні дитини сім'я, ото-чення?
3.  Хто  з близьких людей  мав  особливий  вплив   на формування майбутнього громадянина, людини праці, митця?
4.  Що взяв  О. Довженко зі  свого дитинства в далеку мандрівку життя?
Учні працюють над текстом кіноповісті, зачитують уривки про красу природи. Ось деякі з них:
«Жили ми в певній гармонії з силами природи. Зимою мерзли, літом смажились на сонці, восени місили грязь, а весною нас заливало водою, і хто цього не знає, не знає тієї радості і повноти життя».
«Сонце… Картина була незвичайна, неначе сон чи казка. Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ. Нічого не можна було впізнати. Все було інше, все краще, могутніше, веселіше. Вода, хмари, плав - все пливло, все безупинно неслося вперед, шуміло, блищало на сонці, Весна красна».
«А на Десні краса! Лози, висип, кручі, ліс - все блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до Десни, миюся, п'ю воду... Вбігаю в ліс - гриби. У лози — ожина. В кущі - горіхи. В озері воду скаламучу – риба».
Учитель: Малий Сашко вчився пізнавати світ з самого життя, з природи. Він знав, яка рослина як пахне, який смак мають тютюнові й гарбузові квіти, зелені калачики; він з літа в літо бачив, якими барвами виграють город, луг, берег. І свої перші мозолі хлопчик пізнав, збираючи тютюн.
Чи тільки красою природи захоплюється автор?
Учень: Автор стверджує взаємозв'язок людини і природи як необхідну умову духовності, показує благотворний вплив природи на людський розум і почуття.
Учитель: Творити красу - органічна потреба  О. Довженка. «З його ініціативи і його зусиллями навколо студії виріс сад, розкинувся квітник, з'явилися ставок, оранжерея...   А невдовзі з'явилась на студії і пасіка - близько 20 вуликів» (кінорежисер Віктор Іванов).
Та  не  тільки  природа  творила   Довженка  як  митця.   Хто з дитинства прищеплював йому любов до краси і праці?
Учні називають прадіда Тараса, діда Семена, батька, матір, прабабу, зачитують цитати, які характеризують цих героїв.
Уособленням народної мудрості душевної щедрості і простоти виступає у «Зачарованій Десні» Сашків прадід Тарас. Він першим почав розкривати перед допитливим хлопчиком таємниці природи, її неповторну красу.
«А голос у нього був такий добрий, і погляд очей, і величезні, мов коріння, волохаті руки були такі ніжні, що, напевно, ніколи й нікому не заподіяли зла на землі, не вкрали, не вбили, не одняли, не пролили крові. Знали труд і мир, щедроти й добро».
Дід Семен вчив хлопчика любити і поважати людей, берегти природу, бути добрим і людяним. Дід "пахнув" "теплою землею і трохи млином", любив він "гарну бесіду й добре слово", був "добрим духом лугу і риби". Дід був майстром розповіді і коли він "заводив нас у... казкові нетрі старовини," ... "ми все слухали, розкривши широко очі, поки не повергались в сон у запашному сіні під дубами над зачарованою річкою Десною".
Із синівським замилуванням виписує Довженко колоритний портрет батька. «Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах завжди було повно смутку..." Батько був працьовитим, щедрим душею і серцем, чесним і добрим» .З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів, - він годивсь на все. Багато наробив він хліба, багатьох нагодував, урятував від води, багато землі переорав..."
Такою ж внутрішньою і зовнішньою красою відзначається і мати. Невси-пуща трудівниця Одарка Єрмолаївна любила "саджати що-небудь у землю, щоб проізростало».
Життєвої мудрості, вміння творити працю вчився Сашко у дядька Самійла, який мав великий талант. "Він був косар. Він був такий великий косар, що сусіди забували навіть його прізвище і звали його Самійло-косар, а то й просто Косар. Орудував він косою, як добрий маляр пензлем, - легко і вправно. Коли б його пустили з косою просто, він обкосив би всю земну кулю, аби тільки була добра трава та хліб і каша".
Вчитель: Чи осуджується в творі негативне ставлення до праці?
Учень: Довженко засуджує тих, хто в гарячу пору сінокосу чи збору урожаю, обрав собі місцем відпочинку, можливо, навіть заслуженого річку чи озеро, на берегах яких кипить робота. "Зате багато дачників тепер купається в трусах, на зло робочим людям, в гарячий літній час і, очевидно, на досаду, бо чого ж мені й досі так соромно відпочивати там, де працюють люди".
Вчитель: Чого ще навчила Довженка його сім'я?
Учень: Батько був безкорисливим, шанував людей за чесність, працьови-тість, поважав людей талановитих. І саме це перейняв він від батька. Майстерності оповідати, любити все живе, пройматися людськими болями і печалями навчився хлопчик від діда Семена. Ніжності, чуйності і доброти вчився хлопчик у матері.
Вчитель: Які рядки кіноповісті «Зачарована Десна» є яскравим свідченням нерозривного зв'язку Довженка з рідною домівкою?
Учень: Через усе життя проніс О. Довженко світлі спогади про рідних і близьких йому людей, про річку Десну, про рідну домівку. «Але більше за все на світі любив я музику. Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси. ... Часом і досі ще здається мені, що й зараз поклепай хто-небудь косу під моїм вікном, я зразу помолодшав би, подобрішав і кинувся до роботи».
Вчитель: Що взяв О. Довженко зі свого дитинства в далеку мандрівку життя?
Учень: Любов до рідного краю, до природи, до праці, до прекрасного, шану і повагу до людини, вміння й бажання жити і творити для людей, щедрість серця й добро, мудрість і виваженість.
Вчитель: Завдяки прекрасним людям, які оточували Довженка, чудовій природі, серед якої виріс, він "не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах".
Хто, на вашу думку, може мати таке щастя в житті?
Учень: Це людина-оптиміст, творча, талановита, щедра на добро, багата душею і серцем. Людина з великої літери.
Вчитель: Що почерпнули ви для себе, познайомившись з героями кіноповісті «Зачарована Десна»?
Учень: Цей твір заставив нас задуматись над своїм майбутнім. Хочеться бути творчими людьми, відчувати радість праці.

 
ТЕМА УРОКУ: « НОВЕЛА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ».  ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ "
Мета:
    з’ясувати, наскільки свідомо учні зрозуміли зміст новели;
    удосконалювати вміння та навички аналізувати художній образ, чітко ставити запитання, аргументовано висловлювати власну точку зору;
    розвивати образне, логічне та критичне мислення;
    розвивати відповідальність людини за свої вчинки та поведінку, здатність
    самостійно приймати рішення.

Очікувані результати:
    визначити основні проблеми твору;
    сформулювати власне ставлення до того, що трапилося з героями твору;
    висловлювати свою думку стосовно морального вибору людини в житті;
    дати відповідь на питання: чи можливо досягнути щастя в житті;
    набути навичок роботи в групі, визначаючи та аргументуючи свою позицію в групі щодо обговорюваного питання;
    прогнозувати можливі наслідки.

Тип уроку: урок-діалог з елементами дискусії.
Теоретико-літературні поняття: прозові твори, новела як окремий різно-вид.
Наочні засоби навчання: роздатковий матеріал, схеми відповідей, ілюстрації до твору.
Епіграф: «Найбільший дар, яким може бути обдарована людина є дар любові...» (Григір Тютюнник).

Орієнтовний план і методи проведення уроку
    Мотивація (ознайомлення з малюнком та ілюстраціями, що розміщені на дошці)
    Яке наочне обладнання стосується нашого уроку ? (З хв.)
    Представлення теми уроку та очікуваних результатів (2 хв.)
    Визначення проблематики твору (5 хв.)
    Робота в групах ( від імені героїв новели донести історію їхнього життя за запропонованою схемою
    дати відповідь на питання: " У чому сенс людського життя. Що таке щастя
    Підтвердити свої думки уривками з тексту (до 18 хв.)
    "Займи позицію" (пошуки відповідей на запитання "Що таке щастя ? Чи можливе воно ? ) (До 12 хв) 6.Усвідомлення результатів уроку. (до 5 хв.)

Хід уроку

Мотивація навчальної діяльності з допомогою малюнка та вправи «Мозковий штурм».
На дошці зображений трикутник. Скажіть, які асоціації виникають у вашій уяві ? Як ви думаєте, що він може символізувати, як стосується нашого уроку ?
Життєву дорогу;
Зіткнення доль;
Конфлікт, який необхідно розв'язати;
Геометричну фігуру;
Темряву, безвихідь.
Так, життя людини - це своєрідна дорога. Вона ніколи не може мати ви-гляд прямої лінії. Піднімаємося, падаємо, але рухаємося до вершини, бажаючи жити. Часто в житті зустрічаються не двоє, а троє. Хтось зайвий. А хто? Як це вирішити? Трикутник як зіткнення доль , життєва ситуація присутній у сюжетних колізіях однієї з останніх новел Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном».
2. Робота з групою
Протягом уроку ви будете працювати в малих групах, виконуючи за-вдання спільно.

Завдання 1

На парті в кожного з вас є інформаційний довідник.
Пропоную вам відповісти на наведені питання, застосовуючи метод «Прес». Цей метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку аргументовано в чіткій та стислій формі, впливати на ваших співрозмовників.

1 група
В чому, на вашу думку, полягав секрет творчості Григора Тютюнника? Як ви розумієте вислів, який Григір Тютюнник записав в щоденнику:»Іноді я відчуваю людину, як рана сіль»?

2 група

Чи є в основі новели «Три зозулі з поклоном» автобіографічні моменти? Яких образів це стосується?

3 група

Що означає в перекладі слово новела? Назвати особливості новели. Довести, що «Три зозулі з поклоном» є новела. В чому особливість новели Григора Тютюнника?

4група
Визначити тему новели. Яким елементом твору автор виводить нас за межі узвичаєного розуміння теми? Назвати героїв новели. Які з героїв новели, на вашу думку, є ключовими. Аргументуйте свою відповідь.
(Короткі повідомлення учнів, доповнення викладача. Прикріпити на стенд ілюстрації. Чому більшість з вас обрала Марфу?  Ви її найбільше симпатизуєте?)

Записати в зошит :
1.    Новели Григора Тютюнника - це насамперед біль, страждання за лю-дину:» Іноді я відчуваю людину, як рана сіль» (Г. Тютюнник).
2.    В основі новели автобіографічні моменти (образ Михайла асоціюється з батьком письменника, свого часу також репресованого; образ оповідача, хлопця-студента, нагадує самого автора).
3.    Новела- в перекладі з італійської означає новина.
4.    Будь-яка новела лаконічна, стисла, відображає один епізод з життя людини, в основі має надзвичайно загострений конфлікт.

Завдання 2

*Для творчих особистостей творча діяльність є життєвою потребою. Зараз є нагода виявити творчі якості, творчо осмислити текст художнього твору. Яким чином?
Є можливість на деякий час стати героями, про яких йдеться в новелі, від їх імені розказати або донести до присутніх історію свого життя. Ваші відповіді повинні будуватися за такою схемою (на підготовку дається 3 хв.)

Група 1

Я, Марфа Яркова, покохала Михайла, коли була одружена з Карпом! Михайло теж мав дружину Софію і маленького синочка. Ми часто зустрічалися родинами погомоніти, поспівати втрьох. Михайло - баритоном, Софія - другим голосом, а я - першим. Я була щаслива бути поряд з Михайлом, відчувати його.. .Невдовзі Михайла заслали до Сибіру. Я серцем Мишка відчувала, знала, коли від нього прийде лист Софії, вмовляла поштаря дядька Левка дати хоч в руках подержати. Я була щаслива лише потримати листа, пригорнути його до грудей, поцілувати у зворотну адресу, сльози радості котилися в таку мить з моїх очей.. .Я була впевнена, що Михайло мене відчуває. хоч знаходиться так далеко. А тепер я часто бачу його сина, він .дуже схожий на Мишка..

Група 2

Я, Софія, помітила, що Марфа любить мого чоловіка Михайла. Я була значно старша за Марфу і розуміла, що любов не обирають.. .і просила чоловіка хоч раз глянути на Марфу. А коли Михайла репресували, то Марфа щораз перша серцем чула, коли від нього приходив лист, тікала з роботи і чекала біля пошти. Мені про це ніхто не розповідав, я все те бачила власними очима, бо слідком за Марфою тікала з роботи.. В останньому листі чоловік попросив мене, щоб я відвідала Марфу і сказала їй, що Михайло їй послав три зозулі з поклоном. Я ніколи не осуджувала Марфу й Михайла, бо розуміла, що любов - почуття незалежне від людської свідомості, волі, бажання, моралі, воно ніби дається якоюсь вищою силою, тому мусить лишатися поза осудом, має право на існування. Через багато років, коли син мене запитав, чому тітка Марфа Яркова так на нього дивиться, я розповіла йому історію кохання його тата...

Група З

Я, Михайло, зустрів на своєму шляху дві жінки, дві долі.. .Я ніколи нікому не казав неправди. Був чесний і відвертий з Сонею, любив синочка. Особливо під час перебування в Сибіру душу Марфину відчував постійно, часто вона стояла мені перед очима тендітна з жовтими кучерями. В листі я попросив Соню передати Марфі, що я послав її три зозулі з поклоном, але не знаю, чи перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть від морозів.

* Надається можливість поставити запитання героям новели, застосовуючи метод «Мікрофон»
Чи можливий інший кінець у розв 'язанні конфлікту між героями новели? Чи часто таким чином розв’язують конфлікти в житті?

Завдання З
Постає проблема морального вибору, сенсу життя. У чому він полягає? Як досягти щастя?
Визначити одну із запропонованих позицій визначення щастя, яка най-більш характерна персонажу новели, життя якого ви представляли Підтвердити свої думки уривками з тексту новели.
Щастя - це вірність. (Михайло)
Щастя - це взаєморозуміння, взаємопідтримка (Софія)
Щастя - це кохати.(Марфа)
Прикріпити визначення поряд з ілюстраціями.
Підтвердити свої  думки уривками з тексту новели.

Завдання 4
«3айми позицію»
Кожна людина - це особистість,  у неї своє поняття щастя . Дайте відповідь на питання «У чому сенс людського життя? Що таке щастя?»
Думка кожної групи повинна закінчуватися фразою: «Я вважаю, що щастя — це...»

А яка із запропонованих позицій вам найближча, аргументуйте її,  дотримуючись культури проведення дискусії.
Щастя — це щире, взаємне кохання. Щастя — це матеріальне благопо-луччя. Щастя — це вірність. Щастя — ...не знаю.

Завдання 5
1 група

Чи можливий інший кінець у розв 'язанні конфлікту між: героями новели?

Завдання 5
2 група

Чи часто таким чином розв’язують конфлікти в житті?
Завдання 5
З група

Який висновок ви зробили особисто для себе, прочитавши новелу? Яка ідея
новели?

Записати в зошит
1.  Любов — почуття, незалежне від волі, бажання, воно ніби дається якоюсь вищою силою, тому має лишатися поза осудом чи запереченням.
 2.Будуючи своє щастя, не треба переступати через чиїсь почуття.

Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи.
Домашнє завдання
Як висвітлюється проблема пошуку людського щастя у творах українських та
зарубіжних класиків літератури? Записати у вигляді інформації.
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.    Альохіна А. Гармонія взаємин «Учитель-учень»: Інноваційні технології на уроках етичної культури) //Завуч.- 2002,  №35/149.- с.4-5.
2.    Бех І. Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти.- 1992, №2.- с. 11.
3.    Бойко А. Виховуючи суб’єктні відносини учителів і учнів як основа модернізації освітньої галузі в Україні // Рідна школа.- 2004, №4.- с.4-8.
4.    Васянович Г. Категорії «добро» і «зло» у педагогічній діяльності вчителя // Пед. і психол. проф. освіти.- 2002, №3.- с. 47-57.
5.    Іроденко Л.М. Роль літератури у формуванні духовної культури української нації.
6.    Козлик І.В. Про методичні засади викладання зарубіжної літератури // Зар. літ. в навч. закл.- 2001.- №6.- с.9-11.
7.    Костюк О.М. Методичні засади індивідуалізації викладання зарубіжної літератури // Зар. літ. в навч. закладах.- 2000, №4.- с.23-27.
8.    Панченок В.С. Художня література і проблеми шкільного виховання.- К. «Знання», 1987, Сер. Літ і мистецтво, №5.
9.    Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5 т., т.5- К. Рад. школа, 1977.
10.    Уайльд О. Портрет Доріана Грея.- К.- «Центр», 1993.На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 700
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2018Використовуються технології uCoz